Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Nanologica rekryterar VP Chromatography

Nanologica har rekryterat Katarina Alenäs som VP Chromatography för att leda Nanologicas säljorganisation inom kromatografi globalt. I och med att försäljningsstart inom preparativ kromatografi närmar sig stärks nu Nanologicas försäljningsorganisation med Katarina Alenäs som VP Chromatography. Uppdraget innebär att leda försäljningsorganisationen och driva arbetet globalt. Nanologica får därmed en egen säljorganisation som täcker samtliga stora marknader – Indien, Kina, USA och Europa. ” Med en gedigen erfarenhet från bioteknikbranschen i allmänhet och kromatografibranschen i synnerhet

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut på årsstämman den 27 maj 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2021 har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2022 består av följande tre ledamöter: Carl-Johan Spak (Flerie Invest AB) Lennart Francke (Swedbank Robur Medica) Joakim

Read more »

Nanologica avslutar NIC-001

Nanologica AB har beslutat att avsluta sitt projekt med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares innan den planerade kliniska studien påbörjas, för att fokusera bolagets resurser på fortsatt utveckling av inhalationsplattformen NLAB Spiro®. Stängningen av projektet är en följd av att bolagets strategi inom affärsområdet drug development framgent fokuseras på inhalation och respiratoriska sjukdomar, samt av att de kommersiella förutsättningarna för NIC-001 har förändrats. I och med att projektet avslutas överförs interna resurser till inhalationsprojekt

Read more »

Inlösen av optionsprogram i Nanologica AB

Nanologicas optionsprogram 2018/21 har lösts in av optionsinnehavarna, vilket medför en ökning av antalet aktier i bolaget med 371 346 till 28 165 826 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta till 11 548 761 SEK.   Vid Nanologicas årsstämma den 31 maj 2018 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 484 883 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 9,3 SEK under perioden

Read more »

Nanologicas vd säljer aktier och köper optioner

Vd Andreas Bhagwani har privat och via sitt bolag Vega Bianca AB avyttrat 323 000 aktier i Nanologica AB av privatekonomiska skäl. Samtidigt löser han in 227 566 optioner till aktier. Efter transaktionerna uppgår Andreas Bhagwanis innehav i Nanologica AB till 2 019 764 aktier, motsvarande 7,3 procent av bolagets totala antal aktier, samt 165 000 optioner. ”Försäljningen görs av privatekonomiska skäl. Nanologica är fortsatt min största investering och mitt engagemang och min starka tilltro

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB

Nanologica AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 27 maj 2021 sin årsstämma för verksamhetsåret 2020, varvid besluten nedan fattades. Stämman hölls som en s.k. poströstningsstämma och något fysiskt stämmomöte hölls således inte. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nanologica.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Read more »