Vd-ord tredje kvartalet 2020

STARKT KVARTAL FÖR DRUG DEVELOPMENT När vi summerar årets tredje kvartal kan vi lägga ytterligare ett kvartal med tillväxt till böckerna, trots stark negativ påverkan av COVID-19. Totalt uppgick nettoomsättningen till 2 339 TSEK för kvartalet, där 396 TSEK kom från affärsområdet kromatografi och 1 944 TSEK från affärsområdet drug development. Pandemin slår hårt mot vår verksamhet

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2020

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 10 814 (7 246), varav tredje kvartalet 2 339 TSEK (2 010) Rörelsens kostnader uppgick till -31 348 TSEK (-24 696), varav tredje kvartalet –9 882 TSEK (-8 458) Resultatet efter skatt uppgick till -17 907 TSEK (-13 362), varav tredje kvartalet -7 102 TSEK (-5 179) Resultat

Read more »

Utökat samarbete med växtskyddsföretag

Nanologica har tecknat avtal om ett fortsatt samarbete med det jordbruksföretag specialiserat på växtskydd som bolaget sedan tidigare arbetar med. Det utökade samarbetet syftar till att formulera ytterligare en ny aktiv ingrediens för växtskydd med hjälp av Nanologicas teknologi. Avtalsvärdet uppgår till cirka 1,3 MSEK. Nanologica ingick i september 2017 ett samarbetsavtal med ett globalt

Read more »

Nanologica is a public company listed for trade on Spotlight Stock Market. For information regarding financial reports, press releases, presentations and share holder information, please visit our investor relations section.

Presentation of Nanologica

Company presentation made by CEO Andreas Bhagwani on May 28, 2019.
For more videos about the Company as well as video presentations of interim reports, please refer to Investor Relations.