Latest News & PR

Nanologica startar bolag i Australien

Nanologica AB startar ett dotterbolag för att kunna genomföra den kliniska studien för NIC-001 i Australien.    Under 2019 genomfördes en utökad marknadsanalys gällande Nanologicas projekt inom gastropares, NIC-001, varefter bolaget valde att fokusera sin kommande marknad för produkten till Nordamerika. I samråd med experter inom området beslutades det att förlägga det kliniska programmet till

Read more »

Anslag beviljat för projekt som nyttjar Nanologicas teknologi

KK-stiftelsen har beviljat anslag för projektet Porösa läkemedelsbärare för inhalerbara terapier lett av Dr. Sabrina Valetti vid Malmö universitet. Nanologica är en av två industriella partner till projektet och bolaget kommer att bidra med drug delivery-teknologin NLAB Silica™, liksom sin expertis inom området. Syftet med projektet är att designa en drug delivery-plattform för att administrera

Read more »

Nanologica stärker bolagets kassa genom lån om 4 MSEK

Nanologica AB har upptagit lån om 4 MSEK inom de kreditramar som tecknats med Thomas Eldered. Lånet som upptagits stärker bolagets kassa och ligger inom den kreditram som tecknades med Thomas Eldered i samband med att Nanologica startade storskalig produktion hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solution i England. Thomas Eldered är Nanologicas största ägare genom bolaget

Read more »

Förnyat avtal med jordbruksföretag

Nanologica förnyar avtalet med det jordbruksföretag som under året bedrivit fältstudier baserade på Nanologicas formulering av en aktiv ingrediens i växtskydd. Det förnyade samarbetet syftar till att ytterligare optimera formuleringen, samt formulering av andra aktiva ingredienser. Avtalsvärdet uppgår till cirka 948 TSEK (€ 90 000) fördelat under första halvåret 2020. Nanologica ingick i september 2017 ett

Read more »

Nanologica is a public company listed for trade on Spotlight Stock Market. For information regarding financial reports, press releases, presentations and share holder information, please visit our investor relations section.

Presentation of Nanologica

Company presentation made by CEO Andreas Bhagwani on May 28, 2019.
For more videos about the Company as well as video presentations of interim reports, please refer to Investor Relations.