Latest News & PR

Förtydligande av information gällande kliniska studien för läkemedelskandidaten NIC-001

Enligt tidigare offentliggörande den 3 september 2019 kommer den kliniska fas II studien med NIC-001 att genomföras i Australien och ansökan om att få starta studien beräknas inlämnas under första halvåret 2020. Det pressmeddelande som idag skickades ut från Akademiska sjukhuset innehöll felaktig information. Professor Per Hellström, läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor

Read more »

Förändring av aktieinnehav för vd i Nanologica

Vd Andreas Bhagwani har via bolag sålt 48 483 aktier till COO Anna-Karin Renström och 48 483 aktier till CFO Eva Osterman, vilket kommer att framgå av rapportering till Finansinspektionen. Transaktionerna syftar till att kompensera för beslutat incitamentsprogram, som ej varit möjligt att genomföra som avsett. Antalet aktier motsvarar det antal optioner som de båda

Read more »

Stor potential för Nanologicas produkt för behandling av gastropares

Efter regulatoriska utredningar och en utökad marknadsanalys avancerar Nanologica NIC-001-projektet mot klinisk fas IIa. Analysen visar att produkten har god marknadspotential. Nanologica har efter noggranna övervägningar valt att omfokusera sin kommande marknad för behandling av gastropares till Nordamerika. Beslutet har skett baserat på en utökad marknadsanalys av den amerikanska marknaden som har genomförts av Informa

Read more »

Nanologica is a public company listed for trade on Spotlight Stock Market. For information regarding financial reports, press releases, presentations and share holder information, please visit our investor relations section.

Presentation of Nanologica

Company presentation made by CEO Andreas Bhagwani on May 28, 2019.
For more videos about the Company as well as video presentations of interim reports, please refer to Investor Relations.