Latest News & PR

Nanologica to Exhibit on BCEIA

Nanologica will exhibit on BCEIA (Beijing Conference and Exhibition an Instrumental Analysis) held in Beijing Sep 27-29. BCEIA is a world exposition on analytical science and biochemical technology that attracted more than 25,000 registered participants in 2017.

Read more »

Nanologica Closes NIC-001

Nanologica AB has decided to close the project with the drug candidate NIC-001 for the treatment of gastroparesis before the planned clinical study begins, in order to focus the company’s resources on the continued development of the inhalation platform NLAB Spiro®. The closure of the project is a result of the company’s strategy in the

Read more »

Nanologica avslutar NIC-001

Nanologica AB har beslutat att avsluta sitt projekt med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares innan den planerade kliniska studien påbörjas, för att fokusera bolagets resurser på fortsatt utveckling av inhalationsplattformen NLAB Spiro®. Stängningen av projektet är en följd av att bolagets strategi inom affärsområdet drug development framgent fokuseras på inhalation och respiratoriska sjukdomar, samt

Read more »

Nanologica is a public company listed for trade on Spotlight Stock Market. For information regarding financial reports, press releases, presentations and share holder information, please visit our investor relations section.

Presentation of Nanologica

Company presentation made by CEO Andreas Bhagwani on May 28, 2019.
For more videos about the Company as well as video presentations of interim reports, please refer to Investor Relations.