Latest News & PR

Flaggningsmeddelande

Nanologica AB informerar om att Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har ökat sitt aktieinnehav till över 5% i Nanologica AB. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har ökat sitt aktieinnehav i Nanologica AB till 881 576 aktier, motsvarande 5,3% av såväl kapitalet som rösterna, från tidigare 813 133 aktier, motsvarande 4,9%.   Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock

Read more »

Start av process mot framtagande av studieläkemedel NIC-001

NIC-001 är Nanologicas sublinguala formulering av metoklopramid för behandling av gastroparespatienter. Processen med att ta fram läkemedel för den kliniska studien har nu startat. NIC-001 är en sublingual formulering av metoklopramid, vilket innebär att den är en tablett som placeras under tungan där den smälter. Läkemedlet tas då upp i kroppen via munslemhinnans ytliga kapillärer

Read more »

Start of process for preparing investigational medication for NIC-001

English translation   NIC-001 is Nanologica’s sublingual formulation of metoclopramide for treating gastroparesis patients. The process for preparing investigational medication for the clinical study has now started. NIC-001 is a sublingual formulation of metoclopramide, which means it is a tablet that is put under the tongue where it dissolves. The drug is absorbed through the

Read more »

Nanologica is a public company listed for trade on Spotlight Stock Market. For information regarding financial reports, press releases, presentations and share holder information, please visit our investor relations section.

Presentation of Nanologica

Company presentation made by CEO Andreas Bhagwani on May 28, 2019.
For more videos about the Company as well as video presentations of interim reports, please refer to Investor Relations.