Latest News & PR

Poströstning årsstämma 2021

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster kommer Nanologicas bolagsstämma 2021 att genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.   Röstning sker på portalen poströsta.se genom att använda nedan länk. Röstningen avslutas den 26 maj. Länk för att poströsta   Kallelse

Read more »

Nanologica Publishes Annual Report for 2020

Nanologica hereby announces that the annual report for 2020 has been published. The report is available on the company’s website www.nanologica.com.   For further information, please contact: Johanna Johansson, IR Nanologica Ph: +46 72 211 21 90 or e-mail: johanna.johansson@nanologica.com   About Nanologica AB (publ) Nanologica manufactures, develops, and sells nanoporous silica particles for applications within

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer

Read more »

Nanologica is a public company listed for trade on Spotlight Stock Market. For information regarding financial reports, press releases, presentations and share holder information, please visit our investor relations section.

Presentation of Nanologica

Company presentation made by CEO Andreas Bhagwani on May 28, 2019.
For more videos about the Company as well as video presentations of interim reports, please refer to Investor Relations.