Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Andreas Bhagwani

Född 1975
Verkställande direktör sedan 2011

andreas.bhagwani@nanologica.com

Utbildning:

EMBA från Handelshögskolan i Stockholm, studier i agronomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Huvudsaklig erfarenhet:

Andreas Bhagwani är medgrundare till flera bolag, av vilka de senaste är Sigrid Therapeutics AB (behandling mot fetma) och Atrogi AB (diabetes). Andreas har arbetat som managementkonsult i mer än 10 år, med försäljning och ledarskap som inriktning. Förutom bolagen ovan är han medgrundare till Kichisaga Leadership, GenderTimer och HIGS.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot och ägare av Vega Bianca AB. VD och styrelseledamot i Nanologica Black AB, Nanologica Yellow AB och Nanghavi AB, styrelsesuppleant och delägare av Kichisaga Leadership AB. Innehavare av enskilda firman Baraza Konsult.

Innehav:

2 017 264 aktier via bolaget Vega Bianca AB och 200 000 optioner (av serie 2021/2024) samt 75 000 optioner (av serie 2023/2026).

Eva Osterman

Född 1971
CFO sedan 2017

eva.osterman@nanologica.com

Utbildning:

Civilekonom och magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Huvudsaklig erfarenhet:

Eva har mångårig erfarenhet från ekonomisidan i större företag där Eva arbetat med bland annat business controlling, financial controlling, rapportering och internrevision. Hon har också mångårig erfarenhet från större internationella koncerner inom bland annat läkemedelsbranschen.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Nanghavi Chromatography Solutions Private Limited och Nanologica Australia Pty. Ltd., styrelsesuppleant i Nanghavi AB Nanologica Black AB, Nanologica Yellow AB och Consensor AB. Revisor i Rangsta Båtklubb.

Innehav:

51 283 aktier och 150 000 optioner (av serie 2021/2024) samt 40 000 optioner (av serie 2023/2026).

Anna-Karin Renström

Född 1964
COO sedan 2019             

UTBILDNING:

Civilingenjör industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola, Executive Management Program, Handelshögskolan i Stockholm, Styrelsekraft via ALMI

HUVUDSAKLIG ERFARENHET:

Anna-Karin Renström var vd för Telge Inköp under 10 år innan hon kom till Nanologica. Hon var också styrelseordförande för Telge Kraft AB och styrelseledamot i Telge Nät AB. Tidigare har hon innehaft olika positioner inom inköp och finans på AstraZeneca.

ANDRA UPPDRAG:

Styrelseledamot i Avia Pharma Holding AB, inköpskonsult via och styrelseledamot i AKRR Konsult AB.

INNEHAV:

48 483 aktier.

Katarina Alenäs, SVP Chromatography Nanologica AB (2)

Katarina Alenäs

Född 1970
SVP Chromatography sedan 2022

Utbildning:

Civilingenjör i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola, samt en BSc i Pharmaceutical Sciences vid University of Greenwich

Huvudsaklig erfarenhet:

Katarina har lång erfarenhet från life science-industrin och kommer närmast från 10 år med ledande befattningar på Agilent Technologies inom affärsutveckling och försäljning, samt 7 år som vd för Agilent Sverige. Katarina har tidigare varit produktchef Shimadzu HPLC/LCMS och har arbetat som produkt- och metodutvecklare för Kromasils silikabaserade packningsmedia för preparativ kromatografi.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Biotech i Kungsbacka AB.

Innehav:

120 000 optioner (av serie 2021/2024) samt 10000 optioner (av serie 2023/2026).