Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Andreas Bhagwani

Född 1975
Verkställande direktör sedan 2011

andreas.bhagwani@nanologica.com

Utbildning:

MBA från Handelshögskolan i Stockholm, studier i agronomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Huvudsaklig erfarenhet:

Andreas är medgrundare till flera bolag, av vilka de senaste är Sigrid Therapeutics AB (behandling mot fetma) och Atrogi AB (diabetes). Andreas har arbetat som managementkonsult i mer än 10 år, med försäljning och ledarskap som inriktning. Förutom bolagen ovan är han medgrundare till Wide Narrow, Kichisaga Leadership och GenderTimer.

Andra uppdrag:

Vd för Nanghavi AB. Styrelseledamot och ägare av Vega Bianca AB. Vd och styrelseordförande i Nanologica Black AB och Nanologica Yellow AB. Styrelseledamot i Nanghavi AB och Nanghavi Chromatography Solutions, styrelsesuppleant och delägare av Kichisaga Leadership AB, liksom delägare i Atrogi AB och Sigrid Therapeutics AB.

Innehav:

2 019 764 aktier genom bolaget Vega Bianca AB och 310 450 optioner.

Eva Osterman

Född 1971
CFO sedan 2017

eva.osterman@nanologica.com

Utbildning:

Civilekonom och magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Huvudsaklig erfarenhet:

Eva har mångårig erfarenhet från ekonomisidan i större företag där Eva arbetat med bland annat business controlling, financial controlling, rapportering och internrevision. Hon har också mångårig erfarenhet från större internationella koncerner inom bland annat läkemedelsbranschen.

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Nanghavi Chromatography Solutions Private Limited och Nanologica Australia Pty. Ltd., styrelsesuppleant i Nanghavi AB Nanologica Black AB, Nanologica Yellow AB och Consensor AB.

Innehav:

49 783 aktier och 60 000 optioner.

Anna-Karin Renström

Född 1964
Director Operations and Strategies sedan 2019             

UTBILDNING:

Civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, Executive Management Program, Handelshögskolan i Stockholm, Styrelsekraft via ALMI

HUVUDSAKLIG ERFARENHET:

Anna-Karin Renström var vd för Telge Inköp under 10 år innan hon kom till Nanologica. Hon var också styrelseordförande för Telge Kraft AB och styrelseledamot i Telge Nät AB. Tidigare har hon innehaft olika positioner inom inköp och finans på AstraZeneca.

ANDRA UPPDRAG:

INNEHAV:

48 483 aktier och 60 000 optioner.

Gary Pitcairn, CSO Nanologica

Gary Pitcairn

Född 1967
Chief Scientific Officer sedan 2021
              

Utbildning:

BSc Biochemistry and Biological Chemistry, Univeristy of Nottingham. PhD University of Nottingham.

HuVUDSAKLIG ERFARENHET:

Gary är en erkänd expert inom inhalerad drug delivery, med omfattande erfarenhet av inhalatorer (DPI, pMDI och nebulisator). Han har tidigare arbetat på Mylan, Pfizer och nu senast AstraZeneca där han var Head of Project Leadership – Respiratory Pharmaceutical Technology & Development.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Nanologica Australia Pty. Ltd och GRP Consulting AB. 

Innehav:

– 

Ulf Ericsson, VP Drug Development Nanologica

Ulf Ericsson

Född 1966
VP Drug Development sedan 2021

Utbildning:

Master of Science in Business Administration, Business Economics (BSc) and Marketing Management (MSc), Lunds universitet

Huvudsaklig erfarenhet:

Ulf har mer än 20 års erfarenhet från ledande marknads- och affärsutvecklingspositioner inom det respiratoriska området och inhalation, inklusive formuleringsteknik och utvecklinga av inhalatorer. De senaste 17 åren har Ulf varit verksam på AstraZeneca där han var Global Sr Director Respiratory Inhalation. 

Andra uppdrag:

Innehav: