Notering på Nasdaq Stockholm

Notering på Nasdaq Stockholm

Styrelsen för Nanologica AB (publ) beslutade den 21 mars 2022 att ansöka om att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad efter att Nasdaq Stockholms bolagskommitté den 11 mars 2022 meddelade att de godkänt att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att prospekt godkännes av Finansinpektionen och att ansökan inkommer.

Prospekt som upprättats i samband med noteringen:

Prospekt för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm, Nanologica AB (publ)

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är tisdagen den 29 mars 2022 och sista handelsdag på Spotlight Stock Market är måndagen den 28 mars 2022. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (NICA) och ISIN-kod (SE0005454873). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i Nanologica behöver inte vidta några åtgärder.