Optionsprogram i Nanologica AB fulltecknat

Det av årsstämman 2021 beslutade optionsprogrammet 2021/24 för Nanologica AB har nu implementerats. Programmet tecknades till 100 procent av såväl ledningsgrupp, inklusive vd, som anställda.

Vid årsstämman den 27 maj 2021 beslutades om ett nytt optionsprogram, som nu har implementerats. I optionsprogram 2021/24 för Nanologicas ledning och anställda har 800 000 av de totalt 800 000 optionerna tecknats.

Att programmet blir fulltecknat av såväl ledningsgrupp som anställda tyder på en internt fortsatt stark tro på bolaget och att vi kommer att leverera på våra mål. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla Nanologica till ett lönsamt bolag med full kraft och ser fram emot ett händelserikt 2022”, kommenterar vd Andreas Bhagwani.

Optionsprogrammets villkor innebär att varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 45 kronor. Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen maximalt cirka 2,8 procent om samtliga optioner nyttjas. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna ske från och med den 1 april 2024 till och med den 1 juli 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Johansson, IR Manager
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. I Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

 

2021-12-20 Optionsprogram i Nanologica AB fulltecknat

Share this: