Ägarstruktur

ägarstruktur

Lista över de tio största aktieägarna

Ägare per den 30 juni, 2021Antal aktierAndel %
Flerie Invest AB8 982 63932,3
Swedbank Robur Microcap2 600 0009,4
Vega Bianca AB2 019 7647,3
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension1 335 7894,8
Konstakademien1 080 0363,9
Rahal Investment AB510 0001,8
Niklas Sjöblom509 1391,8
Mikael Lönn500 0001,8
Nordnet Pensionsförsäkring AB371 0311,3
SEB AB Luxemburg353 7151,3
De tio största aktieägarna18 262 11365,7
Övriga aktieägare (2 507)9 532 36734,3
Totalt27 794 480100,0

 

Per den 30 juni, 2021 är vd, genom bolaget Vega Bianca AB, bolagets tredje största ägare med ett innehav om 7,3 procent av det totala antalet aktier. Styrelsen, ledningsgruppen och anställda i Nanologica äger totalt 40,3 procent av bolagets aktier. 

Insynshandel

I enlighet med MAR (the Market Abuse Regulation) ska personer i ledande ställning i publika bolag rapportera förändringar i innehav till Finansinspektionen. Vänligen besök Finansinspektionens sida för insynshandel för att se inrapporterade transaktioner. to view reported transactions. Nanologica definierar personer i ledande ställning som styrelsens medlemmar samt medlemmar i ledningsgruppen.