Ägarstruktur

ägarstruktur

Lista över de tio största aktieägarna

Ägare per den 31 mars, 2023Antal aktierAndel %
Flerie Invest AB14 901 63541,2
Swedbank Robur Microcap2 393 0406,6
Vega Bianca AB2 017 2645,6
Konstakademien1 732 0004,8
Avanza Pension1 531 8254,2
Niklas Sjöblom594 2601,6
Fredrik Palmstierna588 0611,6
SEB Life International Assurance529 4461,5
Kronprinsessan Lovisas fören för barnasjukvård518 3331,4
Andre Oscar o Anna Wallenbergs stiftelse512 0001,4
De tio största aktieägarna25 317 86469,9
Övriga aktieägare (2 333)10 828 27830,1
Totalt36 146 142100,0

Per den 31 mars, 2023 är Flerie Invest AB (som kontrolleras av styrelseledamot Thomas Eldered) bolagets största ägare med ett innehav om 41,2 procent av det totala antalet aktier och vd Andreas Bhagwani är, genom bolaget Vega Bianca AB, bolagets tredje största ägare med ett innehav om 5,6 procent av det totala antalet aktier. 

Styrelsen, ledningsgruppen och anställda i Nanologica äger sammanlagt totalt 47,5 procent av bolagets aktier.

Insynshandel

I enlighet med MAR (the Market Abuse Regulation) ska personer i ledande ställning i publika bolag rapportera förändringar i innehav till Finansinspektionen. Vänligen besök Finansinspektionens sida för insynshandel för att se inrapporterade transaktioner.

Nanologica definierar personer i ledande ställning som styrelsens medlemmar samt medlemmar i ledningsgruppen.