Ägarstruktur

ägarstruktur

Lista över de tio största aktieägarna

Ägare per den 30 september, 2023Antal aktierAndel %
Flerie Invest AB14 901 63541,2
Swedbank Robur Microcap2 345 1376,5
Vega Bianca AB2 017 2645,6
Konstakademien1 732 0004,8
Avanza Pension1 520 9924,2
Fredrik Palmstierna588 0611,6
Niklas Sjöblom561 8691,6
SEB Life International Assurance529 4461,5
Kronprinsessan Lovisas fören för barnasjukvård524 9741,5
Andre Oscar o Anna Wallenbergs stiftelse512 0001,4
De tio största aktieägarna25 233 37869,9
Övriga aktieägare (2 320)10 912 76430,1
Totalt36 146 142100,0

Per den 30 september, 2023 är Flerie Invest AB (som kontrolleras av styrelseledamot Thomas Eldered) bolagets största ägare med ett innehav om 41,2 procent av det totala antalet aktier och vd Andreas Bhagwani är, genom bolaget Vega Bianca AB, bolagets tredje största ägare med ett innehav om 5,6 procent av det totala antalet aktier. 

Styrelsen, ledningsgruppen och anställda i Nanologica äger sammanlagt totalt 47,4 procent av bolagets aktier.

Insynshandel

I enlighet med MAR (the Market Abuse Regulation) ska personer i ledande ställning i publika bolag rapportera förändringar i innehav till Finansinspektionen. Vänligen besök Finansinspektionens sida för insynshandel för att se inrapporterade transaktioner.

Nanologica definierar personer i ledande ställning som styrelsens medlemmar samt medlemmar i ledningsgruppen.