Styrelse

styrelse

Gisela Sitbon

Född 1958
Styrelseledamot sedan 2012, ordförande sedan 2014

Styrelsens ordförande, ordförande i ersättningsutskottet

UTBILDNING:

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet i Solna

HUVUDSAKLIG ERFARENHET:

Gisela Sitbon har över 25 års erfarenhet från life science-branschen, varav mer än tio år på ledande befattningar (bland annat vd) vid Professional Genetics Laboratory AB och fem år som sektionschef på Karo Bio AB.

ANDRA UPPDRAG:

Aktiv som affärscoach inom life science-sektorn. Styrelseordförande i Beactica Therapeutics AB, Enginzyme AB och Gradientech AB. Styrelseledamot i Annexin Pharmaceuticals AB, CollaboDoc AB, Encare AB, In Singulo Solutions AB och Sitbon Bioscience Partner Zenz AB.

TOTALT AKTIEINNEHAV (EGET OCH NÄRSTÅENDE): 26 666 aktier genom bolaget Sitbon Bioscience Partner Zenz AB.

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja

Oberoende till huvudägarna: Ja

 

Mattias Bengtsson

Född 1969
Styrelseledamot sedan 2019
Medlem i revisionsutskottet

UTBILDNING:

Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola, MBA från Handelshögskolan i Göteborg

HUVUDSAKLIG ERFARENHET:

Mattias Bengtsson har mer än 20 års erfarenhet från kemi- och life science-industrin. Han har haft ledande befattningar inom AkzoNobel, närmare bestämt inom industriell rening av läkemedel, exempelvis som General Manager Kromasil och Fine Chemicals, Global Sales and Marketing Manager, Manufacturing Manager och Product Category Manager. Dessutom har Mattias haft flera befattningar inom processkemi vid AstraZeneca i Södertälje. 

ANDRA UPPDRAG:

Business Unit Manager Biomedical and Research AddLife AB. Styrelseledamot i Biolin Scientific AB och MaBeRo Consulting AB.

TOTALT AKTIEINNEHAV (EGET OCH NÄRSTÅENDE): 13 000 aktier.

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Nej

Oberoende till huvudägarna: Ja

Eva Byröd

Född 1952
Styrelseledamot sedan 2017

UTBILDNING:

Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola

HUVUDSAKLIG ERFARENHET:

Eva Byröd har mer än 25 års erfarenhet som linjechef inom läkemedelsforskning och -utveckling och tio års erfarenhet som projektledare/projektchef med arbete i läkemedelsutvecklingsprojekt i såväl tidiga som sena faser.                                                                        

ANDRA UPPDRAG:

Styrelseledamot i Eva Byröd Consulting AB och suppleant i Bo Karlberg Arkitektur & Utveckling AB.  

TOTALT AKTIEINNEHAV (EGET OCH NÄRSTÅENDE):

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja

Oberoende till huvudägarna: Ja

Thomas Eldered

Född 1960
Styrelseledamot sedan 2021
Medlem i revisionsutskottet

UTBILDNING:

Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola

HUVUDSAKLIG ERFARENHET:

Thomas Eldered är medgrundare av Recipharm AB där han också var verksam som vd mellan 2008–2021. Före det var Thomas Vice President för Recip AB och fabrikschef för Pharmacia. Thomas har också innehaft olika uppdrag som styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i företag framförallt inom life science-sektorn.

ANDRA UPPDRAG:

President Flerie Invest AB. Styrelseordförande i Amarna Therapeutics BV, styrelseledamot Recipharm AB, Chromafora AB, Buzzard Pharmaceuticals AB, Flerie Invest AB, Sixera Pharma AB, Kahr Bio Ltd, Provell Pharmaceuticals LLC m fl.

TOTALT AKTIEINNEHAV (EGET OCH NÄRSTÅENDE): 14 901 635 aktier via bolaget Flerie Invest AB.

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja

Oberoende till huvudägarna: Nej

Tomas Kramar

Född 1954
Styrelseledamot sedan 2020
Medlem i ersättningsutskottet

UTBILDNING:

Civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska universitet

HUVUDSAKLIG ERFARENHET:

Tomas Kramar har 40 års erfarenhet från att leda säväl stora företag som nystartade företag. Mest nyligen vd för Siemens Healthineers och tidigare vd för Siemens Healthcare Diagnostics. Tomas har också varit styrelseledamot och styrelseordförande i stora och små företag.       

ANDRA UPPDRAG:

Styrelseordförande i Cardeon AB, T.M. Kramar Group AB och Percy Falk cancerstiftelse. Styrelseledamot i SpectraCure AB, Corsmed AB, Cytacoat AB, Gentian A/S och Lundonia Biotech AB.

TOTALT AKTIEINNEHAV (EGET OCH NÄRSTÅENDE): 30 000 aktier.

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja

Oberoende till huvudägarna: Ja

Anders Rabbe, Board Member Nanologica AB

Anders Rabbe

Född 1970
Styrelseledamot sedan 2020
Medlem i ersättningsutskottet

UTBILDNING:

Kandidatexamen i nationalekonomi från Webster University, Genève.

HUVUDSAKLIG ERFARENHET:

Anders Rabbe har varit vd för flera företag inom bioteknik och finanssektorn. Under 10 år var Anders vd för Isofol Medical AB som utvecklade läkemedelskandidaten arfolitixorin mot cancer. 

ANDRA UPPDRAG:

Vd för Mindforce Game Lab. Styrelseledamot i  Investmentaktiebolaget Akkumula AB. Albonja AB och Epicyt AB.

TOTALT AKTIEINNEHAV (EGET OCH NÄRSTÅENDE): 13 333 aktier.

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja

Oberoende till huvudägarna: Ja

Lena Torlegård, Board Member Nanologica AB

Lena Torlegård

Född 1963
Styrelseledamot sedan 2014
Ordförande i revisionsutskottet

UTBILDNING:

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

HUVUDSAKLIG ERFARENHET:

Lena Torlegård har över 20 års erfarenhet som kommunikationskonsult för ett stort antal företag, inklusive företag inom life science-branschen. Lena arbetar som fristående rådgivare inom finansiell och företagskommunikation med flera kunder inom life science-sektorn.

ANDRA UPPDRAG:

Kommunikationskonsult i Lena Torlegård AB. Styrelseledamot i CoDesignSweden AB.

TOTALT AKTIEINNEHAV (EGET OCH NÄRSTÅENDE):

7 652 aktier.

Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja

Oberoende till huvudägarna: Ja