Investor relations (SE)

Välkommen till Nanologicas sektion för investor relations

Här kan du hitta nyheter, finansiella rapporter, aktieinformation, bolagsstyrning, kommande event med mera. Vår ambition är att uppdatera såväl aktieägare som kapitalmarknaden om Nanologicas status och framsteg regelbundet. Detta sker via pressmeddelanden, finansiella rapporter, videokommentarer och presentationer vid olika life science-, bioteknik- och kapitalmarknadsdagar. 

Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss på ir@nanologica.com.

För att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter, vänligen ange din e-postadress i rutan nedan. Du får då ett e-postmeddelande där du behöver bekräfta din prenumeration.

Nanologica utvecklar, tillverkar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Vi är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter att utveckla unika produkter inom våra två affärsområden kromatografi och drug development.

Inom kromatografi strävar vi efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler patienter genom att tillhandahålla produkter som kan sänka produktionskostnaderna för dessa läkemedel hos tillverkarna.

Inom drug development utvecklar vi en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lungan för att möjliggöra nya behandlingsalternativ för patienter med lungsjukdomar.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson
Director IR, Communications and Marketing 

ir@nanologica.com