Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Första handelsdag för Nanologica på AktieTorget är den 30 oktober

Nanologica har under oktober genomfört en övertecknad nyemission som tillförde bolaget  30 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionen har bolaget ca 360 aktieägare. Emissionen är nu registrerad och aktierna levererade till tecknarna vilket betyder att Bolaget nu står redo att notera aktien på AktieTorget den 30 oktober 2015. Aktiens handelsbeteckning kommer att vara NICA. Aktiens ISIN-kod är SE0005454873. ”Vi är mycket nöjda med utfallet i emissionen och vill hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna på den resa

Read more »

Nyemission i Nanologica AB (publ) övertecknades

NYEMISSIONEN I NANOLOGICA AB (PUBL) ÖVERTECKNADES Nanologicas nyemission inför listning på AktieTorget övertecknades och tillför bolaget 30,0 MSEK och ca 260 nya ägare. Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 30 oktober 2015. Nyemissionen om 22,0 MSEK som genomförs inför listning på AktieTorget tecknades till ca 150 procent. Det stora intresset medför att styrelsen beslutat att utnyttja hela övertilldelningsoptionen om 8,0 MSEK, vilket innebär att bolaget tillförs totalt 30,0 MSEK före transaktionskostnader, som

Read more »