Pressmeddelanden

Läs mer:

Search
Kategorier

RSS

2024

2024-07-05 08:12 Delårsrapport Q2 2024 Nanologica AB (publ) Regulatory
FINANSIELL SAMMANFATTNING • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 174 TSEK (672) och för halvåret till 7 211 TSEK...
Nanologica har tagit en order på bolagets silika-baserade reningsmedia NLAB Saga® från en kund i Kina som tidigare utvärderat produkten...
Nanologica har nu godkänt ett antal normalstora batcher från den storskaliga produktionen av bolagets silika för preparativ kromatografi...
Nanologica AB (publ) höll idag den 16 maj 2024 sin årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades. Fastställande av resultat-...
Antalet registrerade aktier och röster i Nanologica AB har ändrats under april månad till följd av registrering av den tidigare kommunicerade...
2024-04-26 08:08 Delårsrapport Q1 2024 Nanologica AB (publ) Regulatory
FINANSIELL SAMMANFATTNING • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 5 037 TSEK (355) • Rörelseresultatet för...
Åsa Bergström tillträder den 1 maj som COO på Nanologica AB efter att nuvarande COO Anna-Karin Renström lämnar bolaget...
Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA...
Antalet aktier och röster i Nanologica AB har ändrats under mars månad till följd av genomförandet av den tidigare kommunicerade...