Pressmeddelanden

Läs mer:

Kategorier

RSS

2023

Till följd av att Nanologicas produkt inom preparativ kromatografi, NLAB Saga®, når bolagets interna kvalitetskrav levereras nu silika till...
Den 1 juni presenterar CEO Andreas Bhagwani den senaste utvecklingen i Nanologica på Redeye Growth Day. “In Focus”-intervjun direktsänds...
Nanologica AB (publ) har beslutat att fokusera på kromatografi och ledningsgruppen anpassas för att reflektera nytt verksamhetsfokus. För...
Stockholm den 4 maj 2023 – Nanologica AB (publ) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades. Fastställande...
Efter att med lyckat resultat ha implementerat finjusteringar i produktionen uppnår nu Nanologicas produkt de egna kraven på kvalitet i alla...
2023-04-28 08:00 Delårsrapport Q1 2023 Nanologica AB (publ) Regulatory
FINANSIELL SAMMANFATTNING• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 355 TSEK (270) • Rörelseresultatet för...
Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023...
2023-03-24 08:00 Nanologicas årsredovisning 2022 publicerad Regulatory
Nanologica AB:s årsredovisning för 2022 finns nu publicerad på bolagets hemsida. Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk...
2023-02-10 08:00 Nanologicas bokslutskommuniké 2022 Regulatory
Ett fortsatt fokus på produktion har präglat såväl fjärde kvartalet som inledningen av det nya året. Samtidigt stärktes...

2022

2022-11-11 08:15 Nanologicas delårsrapport jan - sep 2022 Regulatory
Vårt fokus under det tredje kvartalet har i huvudsak lagts på produktion och finansiering. Vi tillverkar nu produkter storskaligt i vår...