Regulatoriskt pressmeddelande

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Nanologicas valberedning utsedd

I enlighet med beslut på årsstämman den 1 juni 2017 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett representant, i enlighet med beslut på årsstämman den 1 juni 2017, så att valberedningen nu består av fyra ledamöter. Nanologicas valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av: Thomas Eldered, utsedd av

Read more »

Nanologica ingår avtal med jordbruksföretag, vilket ger 1,9 MSEK i totalt avtalsvärde för Q3

Nanologica har ingått ett samarbetsavtal med ett globalt jordbruksföretag specialiserat på växtskydd. Tillsammans med ett tidigare inlett samarbetsprojekt uppgår Nanologicas avtalsvärden tecknande under Q3 till 1,9 MSEK. “Jordbruk är ett nytt område för oss, och det här projektet passar oss som hand i handske. Vi får betalt för att utveckla applikationer som kan stärka vår Drug Delivery-plattform rejält. De formuleringar vi nu arbetar med är även relevanta för flera av våra pågående läkemedelsutvecklingsprojekt”, säger Adam

Read more »

Eva Byröd ny styrelseledamot i Nanologica

Eva Byröd har valts som nya ledamot i Nanologicas styrelse. ”Eva kommer att få en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av Nanologica. Hennes gedigna erfarenhet inom de olika faserna av läkemedelsutveckling blir mycket värdefull i Nanologicas satsning inom området”, säger styrelsens ordförande Gisela Sitbon. Eva Byröd kommer senast från postitionen som Project Director, Pharmaceutical Development, AstraZeneca AB och har innan dess haft ett flertal seniora positioner inom läkemedelsutveckling inom AstraZeneca. Eva Byröd efterträder Mårten

Read more »

Kommuniké årsstämma

Nanologica AB (publ) höll den 1 juni 2017 årsstämma för räkenskapsåret 2016 i Stockholm. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 578 500 kr, varav 133 500 kr till styrelsens ordförande och 89 000 kr vardera till övriga ledamöter. Stämman valde följande styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma: Eva

Read more »

Nanologica erhåller lån om 16 MSEK

Nanologica erhåller ett lån om 16 MSEK som löper på ett år från 1 juni 2017 från ett konsortium om fyra investerare. Lånet kan förlängas i ytterligare ett år om alla parter önskar. Den effektiva kostnaden för lånet är 11.4% av lånebeloppet.  ”Efter en grundlig genomgång känner vi stor tilltro till att våra produkter är mycket konkurrentskraftiga ur både kvalitets- och prisperspektiv. Däremot måste vi ge kunderna ett bättre stöd, vilket vi nu gör. Med

Read more »