Aktien

Aktien

Nanologicas aktie är listad på Spotlight Stock Market sedan oktober 2015. Aktien handlas via banker och fondkommissionärer.

Kortnamnet är NICA och ISIN-koden är SE 0005454873. Totala antalet aktier uppgår till 28 165 826 aktier och aktiekapitalet uppgår till 11 548 771,39 SEK med ett kvotvärde på 0,41 SEK.

För mer information och aktuell kurs hänvisas till Spotlight Stock Market.

För mer information och aktuell kurs hänvisas till Nanologicas IR-sida på Spotlight Stock Market, se nedan.