Delårsrapporter

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Delårsrapport jan-sep 2016

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 484 (2 590) TSEK, varav tredje kvartalet 440 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -18 395 (-9 556) TSEK, varav tredje kvartalet -6 246 (-4 411) TSEK Resultat per aktie var -5,48 (-5,40) SEK, varav tredje kvartalet -1,86 (-2,45) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17 060 (-9 520) TSEK, varav tredje kvartalet -5 731 (-3 717) TSEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 203 (183) TSEK Forskningssamarbeten

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2016

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 44 (2 590) TSEK, varav andra kvartalet 44 (656) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -12 149 (-5 145) TSEK, varav andra kvartalet -6 527 (-3 613) TSEK Resultat per aktie var -3,62 (-3,07) SEK, varav andra kvartalet -1,94 (-2,12) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11 397 (-5 761) TSEK, varav andra kvartalet -5 974 (-4 448) TSEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 11 279 (2 014) TSEK Bolaget inledde stor satsning på

Read more »

Delårsrapport jan-mar 2016

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 0 (1 935) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -5 622 (-1 532) TSEK Resultat per aktie var -1,67 (-0,91) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 448 (-1 313) TSEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 13 739 (4 960) TSEK Kromatografiorder värd 16,5 MSEK från Indien VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Licens- och samarbetsavtal med Alcyone Lifesciences avseende ALS-projekt Peter von Ehrenheim och Paula Zeilon föreslogs som nya

Read more »

Bokslutskommuniké jan-dec 2015

PERIODEN Nettoomsättningen ökade till 3 263 (1 645) TSEK, varav fjärde kvartalet 672 (669) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -14 291 (-14 724) TSEK, varav fjärde kvartalet -4 735 (-6 959) TSEK Resultatet per aktie var -5,71 (-10,05) SEK, varav fjärde kvartalet -1,80 (-4,23) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14 169 (-13 034) TSEK, varav fjärde kvartalet -4 496 (-4 231) TSEK Likvida medel uppgick till 18 951 (9 125) TSEK Nyemission

Read more »