Företrädesemissioner

företrädesemissionER

2024

Styrelsen för Nanologica AB (publ) beslutade den 30 januari 2024 om en företrädesemission om cirka 54,2 MSEK, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras att hållas 22 februari 2024.

Nedan finns information relaterat till emissionen. Information relaterat till den extra bolagsstämman finns under bolagsstyrning.

Pressmeddelanden

2024-01-30 Nanologica beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 54,2 MSEK, en övertilldelningsemission om upp till cirka 10 MSEK och att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommunikén 2023

2024-03-14 Nanologica offentliggör utfall i företrädesemissionen

2024-04-04 Nanologicas företrädesemission registrerad – BTA omvandlas till aktier

 

Teckning av aktier

Teckningsperiod 28 feb – 13 mars 2024

För teckning av aktier med stöd av företrädesrätt, vänligen kontakta din bank/förvaltare.

För teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt, vänligen använd nedan teckningssedel eller länk:

Anmälningssedel för teckning av aktier i Nanologica AB (publ) – utan stöd av teckningsrätter

https://app.verified.eu/web/hagberg-aneborn/?company=Nanologica

 

Prospekt

Med anledning av företrädesemissionen har Nanologica  upprättat ett prospekt som offentliggjordes den 23 februari 2024.

Prospekt sekundäremission, Nanologica AB (publ)


 

Prospekt från tidigare företrädesemissioner

Prospekt Nanologica AB, 2022

Prospekt Nanologica AB, 2020

Prospekt Nanologica AB, 2018