Delårsrapporter

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Nanologicas delårsrapport jan-sep 2021

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 119 TSEK (2 089) och för niomånadersperioden till 12 238 TSEK (10 064) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -11 718 TSEK (-5 795) och för niomånadersperioden till -26 581 TSEK (-15 924) Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -12 546 TSEK (-5 899) och för niomånadersperioden till -29 607 TSEK (-16 772) Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,45 SEK (-0,21) för kvartalet och

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2021 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING  Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 4 497 TSEK (4 321) och för halvåret till 10 119 TSEK (7 975) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8 094 TSEK (-4 097) och för halvåret till -14 862 TSEK (-10 129) Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -9 216 TSEK (-4 168) och för halvåret till -17 061 TSEK (-10 873) Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,33 SEK (-0,18) för kvartalet

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan-mar 2021

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING ·         Nettoomsättningen ökade med 54 procent till 5 622 TSEK (3 654) Rörelseresultatet uppgick till -6 768 TSEK (-6 032) Resultatet efter skatt uppgick till -7 845 TSEK (-6 705) Resultat per aktie var -0,28 SEK (-0.40) Likvida medel uppgick på balansdagen till 57 069 TSEK (1 273)   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN ·         Testmaterial från uppskalning till volymproduktion av silika godkänns ·         Vetenskapliga rådgivare inom inhalation anlitas ·         Ramavtal med läkemedelsbolaget

Read more »

Bokslutskommuniké Nanologica 2020

PERIODEN I KORTHET   FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen ökade med 75 procent till 16 135 TSEK (9 227), varav fjärde kvartalet 6 071 TSEK (2 731) Rörelseresultatet uppgick till -19 571 TSEK (-20 066), varav fjärde kvartalet -3 648 TSEK (-6 260) Resultatet efter skatt uppgick till -22 199 TSEK (-21 080), varav fjärde kvartalet -5 427 TSEK (-6 855) Resultat per aktie var -0,93 SEK (-1,27), varav fjärde kvartalet -0,20 SEK (-0,41) Likvida medel uppgick på

Read more »