Delårsrapporter

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Nanologicas bokslutskommunniké jan-dec 2019

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen ökade till 10 227 TSEK (4 145), varav fjärde kvartalet 2 981 TSEK (2 276) Rörelsens kostnader uppgick till -34 442 TSEK (-25 719), varav fjärde kvartalet -9 746 TSEK (-6 956) Resultatet efter skatt uppgick till -19 588 TSEK (-20 889), varav fjärde kvartalet -6 226 TSEK (-4 578) Resultat per aktie var -1,18 SEK (-1,80), varav fjärde kvartalet -0,37 SEK (-0,28) Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 065 TSEK (21

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2019

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 7 246 TSEK (1 869), varav tredje kvartalet 2 010 TSEK (1 065) Rörelsens kostnader uppgick till -24 696 TSEK (-18 763), varav tredje kvartalet -8 458 TSEK (-6 335) Resultatet efter skatt uppgick till -13 362 TSEK (-16 311), varav tredje kvartalet -5 179 TSEK (-4 881) Resultat per aktie var -0,80 SEK (-1,64), varav tredje kvartalet -0,31 SEK (-0,29) Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 992 TSEK

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2019

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 5 237 TSEK (804), varav andra kvartalet 2 966 TSEK (386) Rörelsens kostnader uppgick till -16 239 TSEK (-12 428), varav andra kvartalet -8 984 TSEK (-6 597) Resultatet efter skatt uppgick till -8 182 TSEK (-11 430), varav andra kvartalet -5 014 TSEK (-6 160) Resultat per aktie var -0,49 SEK (-1,33), varav andra kvartalet -0,30 SEK (-0,49) Likvida medel uppgick på balansdagen till 8 683 TSEK (28 176)

Read more »

Delårsrapport jan-mar 2019

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 2 271 TSEK (418) Rörelsens kostnader uppgick till -7 254 TSEK (-5 831) Resultatet efter skatt uppgick till -3 169 TSEK (-5 270) Resultat per aktie var -0,19 SEK (-1,14) Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 621 TSEK (2 696) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Avtal med AstraZeneca om gemensamt projekt för utvärdering av Nanologicas patentsökta teknologi applicerad på ett av AstraZenecas material Kia Bengtsson anställd som ny Director of

Read more »

Bokslutskommuniké jan-dec 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 4 145 TSEK (2 600), varav fjärde kvartalet 2 276 TSEK (2 401) Rörelsens kostnader uppgick till -25 719 TSEK (-27 916), varav fjärde kvartalet -6 956 TSEK (-6 858) Resultatet efter skatt uppgick till -20 889 TSEK (-20 095), varav fjärde kvartalet -4 578 TSEK (-1 196) Resultat per aktie var -1,80 SEK (-4,35), varav fjärde kvartalet -0,28 SEK (-0,26) Likvida medel uppgick på balansdagen till 21 828 TSEK (7

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 1 869 TSEK (198), varav tredje kvartalet 1 065 TSEK (190) Rörelsens kostnader uppgick till -18 763 TSEK (-20 468), varav tredje kvartalet -6 335 TSEK (-6 153) Resultatet efter skatt uppgick till -16 311 TSEK (-18 309), varav tredje kvartalet -4 881 TSEK (-4 858) Resultat per aktie var -1,64 SEK (-3,97), varav tredje kvartalet -0,29 SEK (-1,05) Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 813 TSEK (5 804)

Read more »