Pressmeddelanden

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Första toxstudien för Nanologicas inhalationsplattform NLAB Spiro® slutförd

Nanologica har genomfört den första delstudien inom toxprogrammet för inhalationsplattformen NLAB Spiro®. Programmet går nu vidare med ytterligare delstudier. NLAB Spiro® är Nanologicas teknologiplattform för inhalation. För att validera plattformens säkerhet genomförs toxstudier i flera steg, där den första delstudien nu är avslutad. Resultat från delstudien beräknas kunna presenteras under tredje kvartalet. Under andra halvåret fortsätter programmet med fler delstudier, däribland studier med intressanta läkemedelssubstanser för inhalation, i syfte att visa plattformens mångsidighet och för

Read more »

Inlösen av optionsprogram i Nanologica AB

Nanologicas optionsprogram 2018/21 har lösts in av optionsinnehavarna, vilket medför en ökning av antalet aktier i bolaget med 371 346 till 28 165 826 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta till 11 548 761 SEK.   Vid Nanologicas årsstämma den 31 maj 2018 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 484 883 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 9,3 SEK under perioden

Read more »

Nanologicas patent godkänt i Australien

Den australiensiska patentmyndigheten har beviljat Nanologicas patent med titeln ”A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery”. Patentet skyddar bolagets teknologiplattform NLAB Spiro® genom att ge ensamrätt på metoder för att tillverka partiklar som laddas med läkemedel för administrering genom bland annat inhalation. ”Det här patentet godkändes i Europa förra året och det är nu glädjande att vi utökar det geografiska

Read more »

Nanologicas vd säljer aktier och köper optioner

Vd Andreas Bhagwani har privat och via sitt bolag Vega Bianca AB avyttrat 323 000 aktier i Nanologica AB av privatekonomiska skäl. Samtidigt löser han in 227 566 optioner till aktier. Efter transaktionerna uppgår Andreas Bhagwanis innehav i Nanologica AB till 2 019 764 aktier, motsvarande 7,3 procent av bolagets totala antal aktier, samt 165 000 optioner. ”Försäljningen görs av privatekonomiska skäl. Nanologica är fortsatt min största investering och mitt engagemang och min starka tilltro

Read more »

Nanologica rekryterar VP Drug Development

Nanologica har rekryterat Ulf Ericsson som VP Drug Development som en del i strategin att öka fokus på inhalation och respiratoriska sjukdomar inom affärsområdet drug development. Ulf Ericsson kommer att ansvara för att leda arbetet med att utveckla inhalerbara läkemedel. För att accelerera utvecklingen av inhalationsplattformen NLAB Spiro® har Ulf Ericsson rekryterats som VP Drug Development. I rollen ingår att leda strategin för och arbetet med utveckling och kommersialisering av plattformen. “ Vi tror att

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB

Nanologica AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 27 maj 2021 sin årsstämma för verksamhetsåret 2020, varvid besluten nedan fattades. Stämman hölls som en s.k. poströstningsstämma och något fysiskt stämmomöte hölls således inte. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nanologica.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Read more »