Pressmeddelanden

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Nanologica upptar lån om 20 MSEK inom avtalad kreditfacilitet

Nanologica AB (publ) har upptagit ett lån om 20 MSEK ur den kreditfacilitet som i januari avtalades med Flerie Invest AB. Lånet upptas i syfte att överbrygga bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi. Efter lånet har hela kreditfaciliteten nyttjats. Delar av likviden kommer att användas för att betala tillbaka ett lån från en privat finansiär om 10 MSEK som löper ut den 1 juli 2022 och som

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag den 2 juni 2022 sin årsstämma för verksamhetsåret 2021, varvid följande beslut fattades.   Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -46 224 712 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande

Read more »

Förslag om nytt optionsprogram återkallas

Styrelsen för Nanologica AB (publ) har beslutat att återkalla det förslag om ett nytt optionsprogram för ledning och anställda som presenterades i kallelsen till Nanologicas årsstämma den 2 juni 2022. Styrelsen har beslutat att återkalla förslaget för att invänta utfallet av de optionsprogram som löper ut den 1 juli i år. Beroende på utfallet kan ett nytt optionsprogram komma att föreslås senare i år. “Vi vill uppmuntra till ett brett ägarskap bland ledning och anställda

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 juni 2022, klockan 12.00, i The Parks lokaler på Magnus Ladulåsgatan 1, Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 maj 2022, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 30

Read more »

Nanologica upptar lån om 20 MSEK inom avtalad kreditfacilitet

Nanologica AB (publ) har upptagit ett lån om 20 MSEK ur den kreditfacilitet som i januari avtalades med Flerie Invest AB. Lånet upptas i syfte att överbrygga bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi. Efter lånet återstår 20 MSEK av kreditfaciliteten.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com Om Nanologica AB (publ) Nanologica tillverkar,

Read more »

Nanologica utökar lanseringsturné efter mycket gott mottagande

Efter en lyckad första aktivitet på den globala lanseringsturnén av bolagets silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga®, utökar Nanologica turnén med deltagande vid ytterligare kromatografikonferenser. Lanseringen av bolagets silika för preparativ kromatografi startade på konferensen Purify’22 Chromatography Purification Conclave den 7 april i Hyderabad, Indien, där produkterna fick ett mycket gott mottagande. Nanologica har mot bakgrund av detta utökat sin lanseringsturné med ytterligare konferenser för kromatografi. Bolaget planerar att delta vid följande konferenser under 2022:

Read more »