Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologica offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 7 februari 2020 (”Företrädesemissionen”) upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Offentliggörande av prospekt Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 10 mars 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats

Read more »

Nanologica to Attend BIO-Europe Mar. 23-25 in Paris for Partnering Discussions

Nanologica will be attending BIO-Europe in Paris, Mar. 23-25, to meet with potential pharmaceutical partners regarding co-development and licensing of NIC-001, Nanologica’s drug candidate for treating gastroparesis, as well as seeking partnership for further drug delivery applications using NLAB Silica™ and NLAB Spiro™. Nanologica’s drug delivery platforms NLAB Silica™ and NLAB Spiro™ consists of nanoporous particles where APIs can be placed inside the pores. By loading the API into the particles, Nanologica can overcome several

Read more »

Nanologica Signs Distributor Agreement for the American, Canadian and European Market

Nanologica AB has signed a distribution agreement with American International Chemical LLC (AIC) for the American, Canadian and European market to further expand Nanologica’s geographical market coverage. Through the agreement, AIC will market and resell Nanologica’s products for analytical chromatography in the US, Canada and Europe. ” We have had discussions and some collaborations with AIC regarding the chromatography market in the US and North American regions for some time. With Nanologica’s product development, both

Read more »

Nanologica tecknar distributionssavtal för den amerikanska, kanadensiska och europeiska marknaden

Nanologica AB (publ) har ingått ett distributionsavtal med American International Chemical LLC (AIC) för den amerikanska, kanadensiska och europeiska marknaden, för att ytterligare öka Nanologicas täckning av världsmarknaden. Genom avtalet kommer AIC att marknadsföra och återförsälja Nanologicas produkter för analytisk kromatografi i USA, Kanada och Europa. ”Vi har haft en dialog och visst samarbete med AIC under en längre tid gällande kromatografimarknaden i USA och Nordamerika. Med den produktutveckling vi gjort känner både vi och

Read more »

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER. Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid den extra bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av

Read more »

Nanologica to attend Pittcon Mar. 3-5 in Chicago

Nanologica will be attending the Pittcon conference in Chicago, Mar. 3-5, to meet with potential customers in the chromatography field, as the first step in deepening the presence on the American market. Nanologica has so far conducted limited explorations of the American market. With the ongoing development of the Company’s products for chromatography, and the successful evaluation of beta versions of new columns, Nanologica now has the product portfolio necessary to meet the needs and

Read more »