Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologica adderar ny produkt till portföljen av analytiska kolonner

Nanologica utökar portföljen av analytiska kolonner med kolonnen SVEA™ Amino som ett led i fortsatt utveckling för att förse marknaden med efterfrågade produkter. SVEA™ Amino är en kolonn tillverkad av Nanologicas silika, funktionaliserad med en aminopropylgrupp. Kolonnen kan användas inom reversed phase HPLC, normal phase HPLC och HILIC och rekommenderas exempelvis för separation av olika sockerarter. ”Den här produkten har tagits fram baserat på efterfrågan hos kunder. Vi för en nära dialog med såväl distributörer

Read more »

Nanologica Signs Agreement with Vicore Pharma Worth up to MSEK 8

Nanologica AB has within the project with Vicore Pharma been assigned to commence preparative work for the manufacturing of GMP classified material. The agreement is worth up to MSEK 8.   The VP02 project aims to deliver an API locally in the lung by formulating it using Nanologica’s technology platform for inhalation, NLAB Spiro™. The platform is constituted of biologically degradable nanoporous microspheres that can be loaded with APIs. The method can potentially maximize the

Read more »

Nanologica ingår uppdragsavtal med Vicore Pharma till ett värde om upp till 8 MSEK

Nanologica AB har inom projektet med Vicore Pharma fått i uppdrag att inleda föreberedelsearbeten för tillverkningen av GMP-klassificerat material. Avtalets värde uppgår till upp till 8 MSEK.  Projektet VP02 syftar till att kunna leverera den aktiva substansen lokalt i lunga genom att formulera den med hjälp av Nanologicas teknologiplattform för inhalation, NLAB Spiro™, vilken utgörs av biologiskt nedbrytbara nanoporösa mikrosfärer som kan laddas med API. Denna metod kan potentiellt maximera upptaget av läkemedlet lokalt, medan

Read more »

Nanologica Engages Per Möller as Scientific Advisor within Preparative Chromatography

Nanologica AB has engaged Per Möller, a distinguished scientist with industrial experience, for the purpose of having a qualified advisor for strategic and tactical issues regarding Nanologica’s business field of preparative chromatography. Per Möller has a background as an organic chemist in the lab of Nobel Prize laureate Arvid Carlsson. He has more than 35 years’ experience from the chromatography area including the chromatographic resin business, drug discovery, scaling-up and GMP production of biological pharmaceuticals.

Read more »

Nanologica anlitar Per Möller som vetenskaplig rådgivare inom preparativ kromatografi

Nanologica AB anlitar Per Möller, en framstående forskare med industrierfarenhet, i syfte att ha en kvalificerade vetenskaplig rådgivare för strategiska och taktiska frågor avseende Nanologicas affärsgren preparativ kromatografi. Per Möller har en bakgrund som organisk kemist från Nobelpristagaren Arvid Carlssons laboratorium. Han har mer än 35 års erfarenhet från kromatografiområdet inklusive kromatografimediaverksamhet, läkemedelsutveckling, uppskalning och GMP-produktion av biologiska läkemedel. Per Möller arbetar sedan 2007 som processutvecklare för PolyPeptide Group, som är världsledande inom tillverkningen av

Read more »

Förändring av aktieinnehav

Nanologicas CFO Eva Osterman har avyttrat 7 500 aktier av privata skäl. Efter avyttringen uppgår Eva Ostermans innehav i Nanologica till 49 783 aktier.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, IR Nanologica Tel: + 46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com Om Nanologica AB (publ) Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper

Read more »