Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologica startar bolag i Australien

Nanologica AB startar ett dotterbolag för att kunna genomföra den kliniska studien för NIC-001 i Australien.    Under 2019 genomfördes en utökad marknadsanalys gällande Nanologicas projekt inom gastropares, NIC-001, varefter bolaget valde att fokusera sin kommande marknad för produkten till Nordamerika. I samråd med experter inom området beslutades det att förlägga det kliniska programmet till Australien, då detta bedöms gynnsamt ur regulatoriskt, kvalitets- och kostnadsmässigt perspektiv. För att kunna genomföra studien i Australien startas ett

Read more »

Anslag beviljat för projekt som nyttjar Nanologicas teknologi

KK-stiftelsen har beviljat anslag för projektet Porösa läkemedelsbärare för inhalerbara terapier lett av Dr. Sabrina Valetti vid Malmö universitet. Nanologica är en av två industriella partner till projektet och bolaget kommer att bidra med drug delivery-teknologin NLAB Silica™, liksom sin expertis inom området. Syftet med projektet är att designa en drug delivery-plattform för att administrera läkemedel till lungan på ett säkert sätt och att pröva hypotesen att mesoporösa silikapartiklar väsentligt kan förbättra inhalationsbehandlingar genom att

Read more »

Nanologica stärker bolagets kassa genom lån om 4 MSEK

Nanologica AB har upptagit lån om 4 MSEK inom de kreditramar som tecknats med Thomas Eldered. Lånet som upptagits stärker bolagets kassa och ligger inom den kreditram som tecknades med Thomas Eldered i samband med att Nanologica startade storskalig produktion hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solution i England. Thomas Eldered är Nanologicas största ägare genom bolaget Flerie Invest AB och således närstående till Nanologica. Efter transaktionen kvarstår 10 MSEK inom kreditramen.   För ytterligare information, vänligen

Read more »

Förnyat avtal med jordbruksföretag

Nanologica förnyar avtalet med det jordbruksföretag som under året bedrivit fältstudier baserade på Nanologicas formulering av en aktiv ingrediens i växtskydd. Det förnyade samarbetet syftar till att ytterligare optimera formuleringen, samt formulering av andra aktiva ingredienser. Avtalsvärdet uppgår till cirka 948 TSEK (€ 90 000) fördelat under första halvåret 2020. Nanologica ingick i september 2017 ett samarbetsavtal med ett globalt jordbruksföretag specialiserat på växtskydd, i syfte att förbättra formuleringen av en aktiv ingrediens i växtskydd. Avtalet

Read more »

Renewed agreement with crop protection company

Nanologica has renewed the agreement with the crop protection company that during the year has performed field studies based on Nanologica’s formulation of an active ingredient for crop protection. The purpose of the new agreement is to further optimize this formulation, as well as formulating other active ingredients. The value of the agreement amounts to approx. TSEK 948 (€ 90 000) distributed over the first half of 2020. In September 2017 Nanologica entered into an agreement

Read more »

Nanologica to attend conferences devoted to respiratory drug delivery

Nanologica’s technology platform for drug delivery has developed to include inhalation as administration route. Great interest has been shown in the platform and Nanologica now aims to further discuss the platform with leaders in the field and with potential partners. On Dec 5-6, Nanologica will take part in the inaugural Respiratory Drug Delivery conference in London, UK. The purpose of the conference is to bring together clinical researchers, respiratory drug manufacturers and solution providers to

Read more »