Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Publication on Empty Particles for the Treatment of ALS

The publication “Empty mesoporous silica particles significantly delay disease progression and extend survival in a mouse model of ALS” has been published in Nature Research Scientific Reports, Nov 26, 2020. The publication relates to Nanologica’s patent application “Porous particles for use in treatment, prevention and/or postponement of degeneration of neurons and glia” that became public on Oct. 15, and demonstrates how empty porous silica particles has the potential of delaying the disease progression and extending

Read more »

Uppdatering gällande Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001

Starten av Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 har flyttats fram ytterligare med anledning av COVID-19. Studien beräknas kunna starta tidigast efter sommaren 2021. Den kliniska studie som avsågs starta under årets tredje kvartal har flyttats fram ytterligare med anledning av COVID-19. Den fortsatta situationen med COVID-19 gör att det under rådande omständigheter är svårt att genomföra kliniska studier som tar sjukvårdsresurser i anspråk och som kräver att försökspersoner besöker sjukhusmiljö. Studien beräknas kunna starta

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman den 28 maj 2020 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2020 har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande tre ledamöter: Thomas Eldered (Flerie Invest AB) – ordförande Mattias Häggblom (Swedbank Robur

Read more »

Nanologica AB flyttas upp till Spotlight Next

Nanologica AB har godkänts för handel på segmentet Spotlight Next och kommer att handlas där från och med onsdagen den 4 november 2020. Spotlight Next är ett segment för bolag som är redo för nästa steg i sin tillväxtresa. Bolagen inom segmentet följer högre krav, ges ökad exponering och får en kvalitetsstämpel. Segmentet har skapats med en vision om att driva en miljö med en högre institutionell närvaro. ”Noteringen på Spotlight Next ger möjlighet till

Read more »

Utökat samarbete med växtskyddsföretag

Nanologica har tecknat avtal om ett fortsatt samarbete med det jordbruksföretag specialiserat på växtskydd som bolaget sedan tidigare arbetar med. Det utökade samarbetet syftar till att formulera ytterligare en ny aktiv ingrediens för växtskydd med hjälp av Nanologicas teknologi. Avtalsvärdet uppgår till cirka 1,3 MSEK. Nanologica ingick i september 2017 ett samarbetsavtal med ett globalt jordbruksföretag specialiserat på växtskydd, i syfte att förbättra formuleringar av aktiva ingredienser inom växtskydd. Avtalet har efter den initiala perioden

Read more »

Extended Collaboration with Crop Protection Company

Nanologica has signed an agreement for continued collaboration with the global agricultural company that Nanologica has been working with. The extended agreement includes the formulation of another new active ingredient for plant protection using Nanologica’s technology. The value of the agreement amounts to approximately MSEK 1,3.    In September 2017, Nanologica entered into an agreement with a global agricultural company specialized in crop protection, with the purpose of improving the formulation of an active ingredient

Read more »