Interim Reports

Read more:

Categories

Archive per year

Interim Report Jan-Jun 2021 Nanologica AB (publ)

FINANCIAL SUMMARY Net sales for the quarter amounted to TSEK 4,497 (4,321) and for the half-year to TSEK 10,119 (7,975) The operating result for the quarter amounted to -8,094 TSEK (-4,097) and for the half-year to -14,862 TSEK (-10,129) Result after tax for the quarter amounted to -9,216 TSEK (-4,168) and for the half-year to -17,061 TSEK (-10,873) Earnings per share before and after dilution were SEK -0.33 (-0.18) for the second quarter and SEK

Read more »

Nanologica Interim Report Jan-Mar 2021

SUMMARY OF THE PERIOD FINANCIAL OVERVIEW Net revenue increased by 54 percent to TSEK 5,622 (3,654) The operating profit and loss for the period was TSEK -6,768 (-6,032) Profit and loss after tax for the period was TSEK -7,845 (-6,705) Earnings per share for the period was SEK -0.28 (-0.40) Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to TSEK 57,069 (1,273)   SIGNIFICANT EVENTS DURING THE FIRST QUARTER Test material from

Read more »

Year-end report 2020

SUMMARY OF THE PERIOD   FINANCIAL OVERVIEW Net revenue increased by 75 percent to TSEK 16 135 (9 227) in total, of which the fourth quarter TSEK 6 071 (2 731) The operating result for the period was TSEK -19 571 (-20 066), of which the fourth quarter TSEK -3 648 (-6 260) Loss for the period was TSEK -22 199 (-21 080), of which the fourth quarter TSEK -5 427 (-6 855) Loss per share for the period

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2020

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 10 814 (7 246), varav tredje kvartalet 2 339 TSEK (2 010) Rörelsens kostnader uppgick till -31 348 TSEK (-24 696), varav tredje kvartalet –9 882 TSEK (-8 458) Resultatet efter skatt uppgick till -17 907 TSEK (-13 362), varav tredje kvartalet -7 102 TSEK (-5 179) Resultat per aktie var -0,65 SEK (-0,80), varav tredje kvartalet -0,26 SEK (-0,31) Likvida medel uppgick på balansdagen till 82 093

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2020

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 8 475 (5 237), varav andra kvartalet 4 571 TSEK (2 966) Rörelsens kostnader uppgick till -21 466 TSEK (-16 239), varav andra kvartalet –12 088 TSEK (-8 984) Resultatet efter skatt uppgick till -10 805 TSEK (-8 182), varav andra kvartalet -4 618 TSEK (-5 014) Resultat per aktie var -0,56 SEK (-0,49), varav andra kvartalet -0,21 SEK (-0,30) Likvida medel uppgick på balansdagen till 89 859

Read more »

Delårsrapport jan-mar 2020

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 3 904 TSEK (2 271) Rörelsens kostnader uppgick till -9 378 TSEK (-7 254) Resultatet efter skatt uppgick till -6 187 TSEK (-3 169) Resultat per aktie var -0,36 SEK (-0,19) Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 162 TSEK (17 621). Efter perioden har en företrädesemission tillfört bolaget 55,4 MSEK före transaktionskostnader. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Dotterbolag i Australien startades för kliniska studier med NIC-001 Anslag beviljades för forskningsprojekt

Read more »