Inlösen av optionsprogram i Nanologica AB

Delar av Nanologicas optionsprogram 2018/21 har lösts in av optionsinnehavarna, vilket medför en ökning av antalet aktier i bolaget med 77 773 till 27 776 850 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 31 886,93 SEK till 11 389 278,16 SEK.  

Vid Nanologicas årsstämma den 31 maj 2018 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 484 883 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 9,3 SEK under perioden 1 juli 2018 till 1 juli 2021. Av optionsprogrammet tecknades totalt 467 199 optioner.

Till följd av att delar av optionsprogrammet har lösts in av optionsinnehavarna ökar Nanologicas aktiekapital med 31 886,93 SEK till 11 389 278,16 SEK, samt antalet aktier med 77 773 till
27 776 850. Nanologica har därmed tillförts 723 289 SEK i likvida medel. I optionsprogrammet 2018/21 återstår 407 456 optioner för inlösen senast 1 juli 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica

Tel: +46 72 211 21 90

E-mail: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2020.

 

2020-12-03 Inlösen av optionsprogram i Nanologica AB

Share this: