Category: Regulatory press releases

Nanologica Closes NIC-001

Nanologica AB has decided to close the project with the drug candidate NIC-001 for the treatment of gastroparesis before the planned clinical study begins, in order to focus the company’s resources on the continued development of the inhalation platform NLAB Spiro®. The closure of the project is a result of the company’s strategy in the drug development business area being refined to focus on inhalation and respiratory diseases, and because the commercial conditions for NIC-001

Read more »

Exercise of Rights in Nanologica’s Stock Option Program

In Nanologica’s stock option program 2018/21 exercise of rights in Nanologica’s stock option program has increased the number of shares in the company by 371,346 to 28,165,826 shares. As a result, the share capital increases to SEK 11,548,761. At Nanologica’s Annual General Meeting on May 31, 2018, it was resolved to establish an incentive program of a maximum of 484,883 stock options for the company’s employees. Each option entitles the holder to subscribe for one

Read more »

Nanologica’s CEO sells shares and buys options

CEO Andreas Bhagwani has privately and through his company Vega Bianca AB divested 323,000 shares in Nanologica AB for private economic reasons. At the same time, he exercised 227,566 options to shares. Following the transactions, Andreas Bhagwani’s holdings in Nanologica AB amounts to 2,019,764 shares, equivalent to 7.3 percent of the total number of shares in Nanologica, and 165,000 options. “The sale is made for personal economic reasons. Nanologica remains my largest investment and commitment,

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB

Nanologica AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 27 maj 2021 sin årsstämma för verksamhetsåret 2020, varvid besluten nedan fattades. Stämman hölls som en s.k. poströstningsstämma och något fysiskt stämmomöte hölls således inte. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nanologica.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Read more »

Nanologica Publishes Annual Report for 2020

Nanologica hereby announces that the annual report for 2020 has been published. The report is available on the company’s website www.nanologica.com.   For further information, please contact: Johanna Johansson, IR Nanologica Ph: +46 72 211 21 90 or e-mail: johanna.johansson@nanologica.com   About Nanologica AB (publ) Nanologica manufactures, develops, and sells nanoporous silica particles for applications within life science. Nanologica is world-leading in controlling the shape, size, porosity, and surface characteristics of silica particles. Through the two

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i

Read more »