Category: Regulatory press releases

Nanologica Publishes Annual Report for 2020

Nanologica hereby announces that the annual report for 2020 has been published. The report is available on the company’s website www.nanologica.com.   For further information, please contact: Johanna Johansson, IR Nanologica Ph: +46 72 211 21 90 or e-mail: johanna.johansson@nanologica.com   About Nanologica AB (publ) Nanologica manufactures, develops, and sells nanoporous silica particles for applications within life science. Nanologica is world-leading in controlling the shape, size, porosity, and surface characteristics of silica particles. Through the two

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i

Read more »

Nanologica Interim Report Jan-Mar 2021

SUMMARY OF THE PERIOD FINANCIAL OVERVIEW Net revenue increased by 54 percent to TSEK 5,622 (3,654) The operating profit and loss for the period was TSEK -6,768 (-6,032) Profit and loss after tax for the period was TSEK -7,845 (-6,705) Earnings per share for the period was SEK -0.28 (-0.40) Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to TSEK 57,069 (1,273)   SIGNIFICANT EVENTS DURING THE FIRST QUARTER Test material from

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan-mar 2021

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING ·         Nettoomsättningen ökade med 54 procent till 5 622 TSEK (3 654) Rörelseresultatet uppgick till -6 768 TSEK (-6 032) Resultatet efter skatt uppgick till -7 845 TSEK (-6 705) Resultat per aktie var -0,28 SEK (-0.40) Likvida medel uppgick på balansdagen till 57 069 TSEK (1 273)   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN ·         Testmaterial från uppskalning till volymproduktion av silika godkänns ·         Vetenskapliga rådgivare inom inhalation anlitas ·         Ramavtal med läkemedelsbolaget

Read more »

Nanologica Announces Date Change for Annual Report

Nanologica AB (publ) has changed the previously disclosed publication date of April 23, 2021 for the company’s annual report 2020 to May 5, 2021.    Financial calendar 2021 Interim report January-March 2021                         April 23, 2021 Annual Report 2020                                                        May 5, 2021 Interim report January-June 2021       

Read more »

Nanologica ändrar datum för publicering av årsredovisning 2020

Nanologica AB (publ) har ändrat datum för publicering av bolagets årsredovisning 2020 från den 23 april till den 5 maj.    Finansiell kalender 2021 Delårsrapport januari-mars 2021                             23 april, 2021 Årsredovisning 2020                                                       5 maj, 2021 Delårsrapport januari-juni 2021                       

Read more »