Notice

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 12.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: –                     dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 maj 2017, och –                     dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den

Read more »

Kallelse till extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 september 2016 kl. 16.00 i Redeye AB:s lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:–                         dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 september 2016,–                         dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 torsdagen

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj kl. 16.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: – dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 maj 2016, och – dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 27

Read more »