Notice

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSsTÄMMA I Nanologica AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 februari 2020 kl. 16:00 i Erik Penser banks lokaler på Apelbergsgatan 27, Stockholm Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 februari 2020, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 21 februari 2020,

Read more »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOLOGICA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 12.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: –                         dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 maj 2019, och –                         dels anmäla sitt deltagande

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 12.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: –                   dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 maj 2018, och –                   dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 tisdagen den

Read more »

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSsTÄMMA I Nanologica AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 april 2018 kl. 14:00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 april 2018, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 6 april

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 12.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: –                     dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 maj 2017, och –                     dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den

Read more »

Kallelse till extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 september 2016 kl. 16.00 i Redeye AB:s lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:–                         dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 september 2016,–                         dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 torsdagen

Read more »