Notice

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 12.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2020, och dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 25 maj 2020, under

Read more »

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSsTÄMMA I Nanologica AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 februari 2020 kl. 16:00 i Erik Penser banks lokaler på Apelbergsgatan 27, Stockholm Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 februari 2020, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 21 februari 2020,

Read more »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOLOGICA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 12.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: –                         dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 maj 2019, och –                         dels anmäla sitt deltagande

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 12.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: –                   dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 maj 2018, och –                   dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 tisdagen den

Read more »

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSsTÄMMA I Nanologica AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 april 2018 kl. 14:00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 april 2018, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 6 april

Read more »