Notice

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOLOGICA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023, klockan 12.00, i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2023, • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den

Read more »

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 2023 NANOLOGICA AB (PUBL)

English translation for information purposes only. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence. The shareholders of Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (the "Company") are hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday, May 4, 2023, at 12.00 CET, at Redeye's premises at Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Right to attend the meeting Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting must: •

Read more »

Nanologica to Execute a Preferential Rights Issue of up to MSEK 94 to Intensify Efforts within Chromatography

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES. The Board of Directors of Nanologica AB (publ) ("Nanologica" or the Company") resolved today, 23 August 2022, to carry out a rights issue of

Read more »

Kallelse till extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 september 2022, klockan 09.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler, Nybrogatan 17, Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 september 2022, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 12 september

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 juni 2022, klockan 12.00, i The Parks lokaler på Magnus Ladulåsgatan 1, Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 maj 2022, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 30

Read more »

Kallelse till extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 februari 2022 kl. 10.00. Stämman hålls i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm. I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att begränsas, ingen mat eller dryck kommer att serveras och planerade anföranden kommer att begränsas i tid. Aktieägare med förkylnings- eller influensaliknande symptom, även milda sådana,

Read more »