Notice

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024, klockan 12.00, i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Rätt att delta vid stämmanAktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2024, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 13 maj 2024,

Read more »

Notice Convening the Annual General Meeting of Nanologica AB (publ)

The shareholders of Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (the "Company") are hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday 16 May 2024, at 12.00 CET, at Redeye's premises at Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. English translation for information purposes only. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence. Right to attend the meetingShareholders who wish to participate in the Annual General Meeting must: be registered

Read more »

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NANOLOGICA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 februari 2024, klockan 12.00, i Hagberg & Aneborn Fondkommissions lokaler, Jungfrugatan 35, Stockholm. Rätt att delta vid stämmanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 februari 2024, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 16

Read more »

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NANOLOGICA AB (PUBL)

The shareholders of Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (the "Company") are hereby convened to the extraordinary general meeting on Thursday 22 February 2024, at 12.00 p.m. CET, at Hagberg & Aneborn Fondkommissions’ premises, Jungfrugatan 35, Stockholm. Right to attend the meetingShareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting must: be registered in their own name (not nominee-registered) in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Wednesday 14 February 2024, and notify

Read more »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOLOGICA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023, klockan 12.00, i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2023, • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den

Read more »

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 2023 NANOLOGICA AB (PUBL)

English translation for information purposes only. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence. The shareholders of Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (the "Company") are hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday, May 4, 2023, at 12.00 CET, at Redeye's premises at Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Right to attend the meeting Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting must: •

Read more »