Anslag beviljat för projekt som nyttjar Nanologicas teknologi

KK-stiftelsen har beviljat anslag för projektet Porösa läkemedelsbärare för inhalerbara terapier lett av Dr. Sabrina Valetti vid Malmö universitet. Nanologica är en av två industriella partner till projektet och bolaget kommer att bidra med drug delivery-teknologin NLAB Silica, liksom sin expertis inom området.

Syftet med projektet är att designa en drug delivery-plattform för att administrera läkemedel till lungan på ett säkert sätt och att pröva hypotesen att mesoporösa silikapartiklar väsentligt kan förbättra inhalationsbehandlingar genom att till exempel skydda läkemedelsmolekyler, öka lösligheten och öka depositionen av läkemedel i nedre delen av lungan.

En ny typ av mesporösa silikapartiklar med optimerade aerodynamiska egenskaper kommer att produceras. En systematisk studie av de läkemedelsbärande partiklarna kommer att genomföras för att skräddarsy den biologiska nedbrytningen till en optimal säkerhetsprofil.

Det här projektet passar perfekt in i vår strategi att utveckla silikapartiklar och metoder för inhalation och gör att vi kan utveckla vår teknologiplattform för inhalation ytterligare. Vi ser också fram emot att återigen samarbeta med Dr. Sabrina Valetti”, säger Prof. Adam Feiler, CTO Nanologica.

Huvuddelen av projektet kommer att genomföras vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces

(Malmö universitet). Utöver Nanologica ingår Iconovo, som utvecklar medicintekniska hjälpmedel för inhalation, som industriell partner till projektet. Projektet beräknas starta under andra kvartalet 2020 och förväntas pågå under tre år.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com

 Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Anslag beviljat för studie som nyttjar Nanologicas teknologi

Share this: