Category: Other press releases

Nanologica får order värd 750 TSEK för den amerikanska marknaden

Nanologica har erhållit en första order från distributören AIC avseende analytiska kolonner för den amerikanska marknaden. Ordervärdet uppgår till cirka 750 TSEK. Nanologica ingick i mars ett distributionsavtal med American International Chemical LLC (AIC) för den amerikanska, kanadensiska och europeiska marknaden. Genom avtalet ska AIC marknadsföra och återförsälja Nanologicas produkter för analytisk kromatografi i USA, Kanada och Europa. Ordern som levereras under det andra kvartalet innebär ett första steg in på den amerikanska marknaden för

Read more »

Förslag till förändring av styrelsen för Nanologica

Tomas Kramar och Anders Rabbe föreslås att vid årsstämman väljas in som nya styrelseledamöter i Nanologicas styrelse. Nuvarande styrelseledamot Hans Lennernäs har avböjt omval. Tomas Kramar är civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska högskola och har 40 års erfarenhet av ledarskap i stora företag, men även i mindre startup-bolag. De senast fem åren har Tomas varit Sverige-vd för Siemens Healthineers och dessförinnan Sverige-vd för Siemens Healthcare Diagnostics. Tomas har även styrelseerfarenhet både som styrelseledamot och

Read more »

Nanologica to Participate in Partnering Against COVID-19

Nanologica will participate in the virtual partnering event Partnering Against COVID-19 on May 4 – 6. The aim of the event is to support the fight against COVID-19 and to accelerate global collaboration. Participating parties will consist of organizations working with solutions for COVID-19 testing, treatment and prevention. “In these difficult times, we are excited to take part of such an important event. Our inhalation technology is still in early stages but has the potential

Read more »

Uppdatering gällande Nanologicas studie med läkemedelskandidaten NIC-001

Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares beräknas försenas, med anledning av utbrottet av COVID-19. Fokus läggs nu på pågående partnerprojekt samt att vidareutveckla inhalationsplattformen NLAB Spiro™. Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares är planerad att under 2020 gå in i klinisk fas. Studien som är planerad att genomföras i Australien beräknas med anledning av utbrottet av COVID-19 att försenas. Efter att under februari ha genomfört en undersökning

Read more »

Nanologica to Attend BIO-Europe Mar. 23-25 in Paris for Partnering Discussions

Nanologica will be attending BIO-Europe in Paris, Mar. 23-25, to meet with potential pharmaceutical partners regarding co-development and licensing of NIC-001, Nanologica’s drug candidate for treating gastroparesis, as well as seeking partnership for further drug delivery applications using NLAB Silica™ and NLAB Spiro™. Nanologica’s drug delivery platforms NLAB Silica™ and NLAB Spiro™ consists of nanoporous particles where APIs can be placed inside the pores. By loading the API into the particles, Nanologica can overcome several

Read more »

Nanologica to attend Pittcon Mar. 3-5 in Chicago

Nanologica will be attending the Pittcon conference in Chicago, Mar. 3-5, to meet with potential customers in the chromatography field, as the first step in deepening the presence on the American market. Nanologica has so far conducted limited explorations of the American market. With the ongoing development of the Company’s products for chromatography, and the successful evaluation of beta versions of new columns, Nanologica now has the product portfolio necessary to meet the needs and

Read more »