Category: Other press releases

Nanologica adderar ny produkt till portföljen av analytiska kolonner

Nanologica utökar portföljen av analytiska kolonner med kolonnen SVEA™ Amino som ett led i fortsatt utveckling för att förse marknaden med efterfrågade produkter. SVEA™ Amino är en kolonn tillverkad av Nanologicas silika, funktionaliserad med en aminopropylgrupp. Kolonnen kan användas inom reversed phase HPLC, normal phase HPLC och HILIC och rekommenderas exempelvis för separation av olika sockerarter. ”Den här produkten har tagits fram baserat på efterfrågan hos kunder. Vi för en nära dialog med såväl distributörer

Read more »

Nanologica Engages Per Möller as Scientific Advisor within Preparative Chromatography

Nanologica AB has engaged Per Möller, a distinguished scientist with industrial experience, for the purpose of having a qualified advisor for strategic and tactical issues regarding Nanologica’s business field of preparative chromatography. Per Möller has a background as an organic chemist in the lab of Nobel Prize laureate Arvid Carlsson. He has more than 35 years’ experience from the chromatography area including the chromatographic resin business, drug discovery, scaling-up and GMP production of biological pharmaceuticals.

Read more »

Nanologica anlitar Per Möller som vetenskaplig rådgivare inom preparativ kromatografi

Nanologica AB anlitar Per Möller, en framstående forskare med industrierfarenhet, i syfte att ha en kvalificerade vetenskaplig rådgivare för strategiska och taktiska frågor avseende Nanologicas affärsgren preparativ kromatografi. Per Möller har en bakgrund som organisk kemist från Nobelpristagaren Arvid Carlssons laboratorium. Han har mer än 35 års erfarenhet från kromatografiområdet inklusive kromatografimediaverksamhet, läkemedelsutveckling, uppskalning och GMP-produktion av biologiska läkemedel. Per Möller arbetar sedan 2007 som processutvecklare för PolyPeptide Group, som är världsledande inom tillverkningen av

Read more »

Nanologicas riktade emission registrerad – omvandling av BTA till aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad emission av aktier som avslutades den 26 maj 2020. Emissionen tillförde bolaget 57,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och BTA (betald tecknad aktie) omvandlades till aktier tisdagen den 9 juni 2020. Efter omvandling av BTA till aktier uppgår totalt antal aktier i Nanologica

Read more »

Nanologica stärker organisationen inom drug development

Nanologica har anställt ytterligare tre forskare till affärsområdet drug development i syfte att accelerera utvecklingen av såväl partnerprojekt som interna projekt. Intresset för Nanologicas drug delivery-plattformar är stort och för att öka utvecklingskapaciteten inom affärsområdet har bolaget anställt ytterligare tre forskare, Pegah Nabavi, Alden Clemments och David Glad, vilka alla har erfarenhet av att arbeta med mesoporös silika som material. ”Det är glädjande att vi växer och att vi genomfört dessa rekryteringar av medarbetare med

Read more »

Nanologica får order värd 750 TSEK för den amerikanska marknaden

Nanologica har erhållit en första order från distributören AIC avseende analytiska kolonner för den amerikanska marknaden. Ordervärdet uppgår till cirka 750 TSEK. Nanologica ingick i mars ett distributionsavtal med American International Chemical LLC (AIC) för den amerikanska, kanadensiska och europeiska marknaden. Genom avtalet ska AIC marknadsföra och återförsälja Nanologicas produkter för analytisk kromatografi i USA, Kanada och Europa. Ordern som levereras under det andra kvartalet innebär ett första steg in på den amerikanska marknaden för

Read more »