Category: Other press releases

Nanologica utökar teknologiplattform

Nanologicas patentansökan med titeln ”Porous particles for use in treatment, prevention and/or postponement of degeneration of neurons and glia” har publicerats. Genom patentet söker Nanologica utöka sin teknologiplattform med användandet av tomma porösa partiklar för behandling av bland annat neurodegenerativa sjukdomar. Patentet avser skydda idén att använda tomma porösa partiklar för att adsorbera ämnen i lösning. En applikation av teknologin är att förebygga och/eller fördröja nedbrytning vid bland annat neurodegenerativa sjukdomar (NDD) och därigenom bromsa

Read more »

Nanologicas patent godkänt i Europa

European Patent Office har beviljat Nanologicas patent med titeln ”A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery”. Patentet skyddar bolagets teknologiplattform NLAB Spiro™ genom att ge ensamrätt på metoden för att tillverka partiklar som laddas med läkemedel för administrering genom bland annat inhalation. ”Det här patentet är en milstolpe för Nanologica och det är glädjande att vi nu har patentskydd i

Read more »

Nanologica’s patent granted in Europe

The European Patent Office has granted Nanologica’s patent titled ”A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery”. The patent protects the Company’s technology platform NLAB Spiro™ by giving exclusivity on the stated method for producing particles loaded with active pharmaceutical ingredients for lung delivery, among others. ” This patent is a milestone for Nanologica, and it is pleasing that we now

Read more »

Implementering av optionsprogram i Nanologica AB

De två optionsprogrammen för Nanologica AB som beslutades av årsstämman 2020 har nu implementerats. Såväl styrelse som ledningsgrupp tecknade fullt i programmen, vilka totalt tecknats till 87,7 procent.   Vid årsstämman den 28 maj 2020 beslutades om två optionsprogram, ett för bolagets styrelse samt ett för ledning och anställda. Dessa program har nu implementerats. I optionsprogram 2020/22 för Nanologicas styrelse har samtliga av de totalt 350 000 optionerna inom programmet tecknats och i optionsprogram 2020/22 för

Read more »

Nanologica anlitar Roger Belusa som Chief Medical Officer

Nanologica anlitar Roger Belusa som Chief Medical Officer i syfte att stärka organisationen inom bolagets affärsområde drug development. Roger Belusa är i grunden läkare och forskare och har jobbat inom life science-området i närmare 20 år, varav de senaste 13 åren på Ipsen Nordic som Medical & Scientific Advisor. Hos Nanologica kommer Roger primärt att arbeta med bolagets interna drug development-projekt. ”Det är mycket glädjande att vi knutit till oss Roger som Chief Medical Officer.

Read more »

Nanologica adderar ny produkt till portföljen av analytiska kolonner

Nanologica utökar portföljen av analytiska kolonner med kolonnen SVEA™ Amino som ett led i fortsatt utveckling för att förse marknaden med efterfrågade produkter. SVEA™ Amino är en kolonn tillverkad av Nanologicas silika, funktionaliserad med en aminopropylgrupp. Kolonnen kan användas inom reversed phase HPLC, normal phase HPLC och HILIC och rekommenderas exempelvis för separation av olika sockerarter. ”Den här produkten har tagits fram baserat på efterfrågan hos kunder. Vi för en nära dialog med såväl distributörer

Read more »