Year: 2020

Implementering av optionsprogram i Nanologica AB

De två optionsprogrammen för Nanologica AB som beslutades av årsstämman 2020 har nu implementerats. Såväl styrelse som ledningsgrupp tecknade fullt i programmen, vilka totalt tecknats till 87,7 procent.   Vid årsstämman den 28 maj 2020 beslutades om två optionsprogram, ett för bolagets styrelse samt ett för ledning och anställda. Dessa program har nu implementerats. I optionsprogram 2020/22 för Nanologicas styrelse har samtliga av de totalt 350 000 optionerna inom programmet tecknats och i optionsprogram 2020/22 för

Read more »

Nanologica anlitar Roger Belusa som Chief Medical Officer

Nanologica anlitar Roger Belusa som Chief Medical Officer i syfte att stärka organisationen inom bolagets affärsområde drug development. Roger Belusa är i grunden läkare och forskare och har jobbat inom life science-området i närmare 20 år, varav de senaste 13 åren på Ipsen Nordic som Medical & Scientific Advisor. Hos Nanologica kommer Roger primärt att arbeta med bolagets interna drug development-projekt. ”Det är mycket glädjande att vi knutit till oss Roger som Chief Medical Officer.

Read more »

Vd-ord andra kvartalet 2020

ELFTE KVARTALET I FÖLJD MED TILLVÄXT Trots en besvärlig situation med COVID-19 har Nanologica sin högsta försäljning någonsin. Båda våra affärsområden växer kraftigt samtidigt som vår GMP-produktion nu kan starta, betald av en av våra kunder. I vårt projekt för uppskalning till storskalig produktion hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions har endast mindre förseningar förekommit och vi förväntar oss att få den första produktbatchen i slutet av 2020. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4 571 TSEK,

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2020

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 8 475 (5 237), varav andra kvartalet 4 571 TSEK (2 966) Rörelsens kostnader uppgick till -21 466 TSEK (-16 239), varav andra kvartalet –12 088 TSEK (-8 984) Resultatet efter skatt uppgick till -10 805 TSEK (-8 182), varav andra kvartalet -4 618 TSEK (-5 014) Resultat per aktie var -0,56 SEK (-0,49), varav andra kvartalet -0,21 SEK (-0,30) Likvida medel uppgick på balansdagen till 89 859

Read more »