Year: 2020

Hidden Gems of the Swedish drug Discovery & Development Pipeline Nov 17

Nov 17, Nanologica will take part of the exclusive Swedish-US networking event Hidden Gems of the Swedish Drug Discovery & Development Pipeline. The aim of the event is to bring together a selection of Swedish and Californian companies active in this field, ranging from small highly innovative companies to big pharma and biotech. Organisers include the US Embassy in Sweden, the Swedish Embassy in the US, AmCham, SACC & BIOCOM. The Swedish and Californian drug

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman den 28 maj 2020 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2020 har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande tre ledamöter: Thomas Eldered (Flerie Invest AB) – ordförande Mattias Häggblom (Swedbank Robur

Read more »

Nanologica AB flyttas upp till Spotlight Next

Nanologica AB har godkänts för handel på segmentet Spotlight Next och kommer att handlas där från och med onsdagen den 4 november 2020. Spotlight Next är ett segment för bolag som är redo för nästa steg i sin tillväxtresa. Bolagen inom segmentet följer högre krav, ges ökad exponering och får en kvalitetsstämpel. Segmentet har skapats med en vision om att driva en miljö med en högre institutionell närvaro. ”Noteringen på Spotlight Next ger möjlighet till

Read more »