Latest news

Categories
News archive

Stor potential för Nanologicas produkt för behandling av gastropares

Efter regulatoriska utredningar och en utökad marknadsanalys avancerar Nanologica NIC-001-projektet mot klinisk fas IIa. Analysen visar att produkten har god marknadspotential. Nanologica har efter noggranna övervägningar valt att omfokusera sin kommande marknad för behandling av gastropares till Nordamerika. Beslutet har skett baserat på en utökad marknadsanalys av den amerikanska marknaden som har genomförts av Informa Pharma Consulting på uppdrag av Nanologica. Djupintervjuer av såväl key opinion leaders som ersättingsansvariga inom det amerikanska sjukvårdsförsäkringssystemet visar att

Read more »

Large potential for Nanologica’s product for the treatment of gastroparesis

After regulatory investigations and an extended market analysis, Nanologica advances the project NIC-001 towards clinical phase IIa. The market analysis shows good market potential for the product. Nanologica has, after careful considerations, decided to focus the clinical development program for the treatment of gastroparesis to the North American market. The decision was based on an extended market analysis of the American market carried out by Informa Pharma Consulting on behalf of Nanologica. In-depth interviews with

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2019

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 5 237 TSEK (804), varav andra kvartalet 2 966 TSEK (386) Rörelsens kostnader uppgick till -16 239 TSEK (-12 428), varav andra kvartalet -8 984 TSEK (-6 597) Resultatet efter skatt uppgick till -8 182 TSEK (-11 430), varav andra kvartalet -5 014 TSEK (-6 160) Resultat per aktie var -0,49 SEK (-1,33), varav andra kvartalet -0,30 SEK (-0,49) Likvida medel uppgick på balansdagen till 8 683 TSEK (28 176)

Read more »