Latest news

Categories
News archive

Delårsrapport jan-mar 2022

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 270 TSEK (5 622) Rörelseresultatet uppgick till -15 592 TSEK (-6 768) Resultatet efter skatt uppgick till -15 915 TSEK (-7 845) Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,57 SEK (-0,28) Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 3 969 TSEK (57 069) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET I januari tecknas en lånefacilitet om upp till 50 MSEK med bolagets huvudägare

Read more »

Nanologica takes out loan of MSEK 20 within agreed credit facility

Nanologica AB (publ) has taken out a loan of MSEK 20 from the credit facility agreed in January with Flerie Invest AB. The loan is taken out to cover the company’s temporary financial needs pending expected cash flows from the operations in preparative chromatography. After this loan, MSEK 20 remains of the credit facility.   For further information, please contact: Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing Ph: +46 72 211 21 90 or e-mail: ir@nanologica.com

Read more »

Nanologica upptar lån om 20 MSEK inom avtalad kreditfacilitet

Nanologica AB (publ) har upptagit ett lån om 20 MSEK ur den kreditfacilitet som i januari avtalades med Flerie Invest AB. Lånet upptas i syfte att överbrygga bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi. Efter lånet återstår 20 MSEK av kreditfaciliteten.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com Om Nanologica AB (publ) Nanologica tillverkar,

Read more »

Nanologica Expands Launch Road Show after Good Reception

After a successful first activity of the global launch of the company’s silica for preparative chromatography, NLAB Saga®, Nanologica expands the road show with participation at additional chromatography conferences. The launch of Nanologica’s silica for preparative chromatography started at the Purify’22 Chromatography Purification Conclave on April 7 in Hyderabad, India, where the products received a very good reception. In light of this, Nanologica has expanded its road show with additional conferences for chromatography. The company

Read more »

Nanologica utökar lanseringsturné efter mycket gott mottagande

Efter en lyckad första aktivitet på den globala lanseringsturnén av bolagets silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga®, utökar Nanologica turnén med deltagande vid ytterligare kromatografikonferenser. Lanseringen av bolagets silika för preparativ kromatografi startade på konferensen Purify’22 Chromatography Purification Conclave den 7 april i Hyderabad, Indien, där produkterna fick ett mycket gott mottagande. Nanologica har mot bakgrund av detta utökat sin lanseringsturné med ytterligare konferenser för kromatografi. Bolaget planerar att delta vid följande konferenser under 2022:

Read more »

Nanologica to Attend Conferences in Preparative Chromatography

Nanologica will be attending several chromatography conferences during the spring in connection to the launch of the company’s silica for preparative chromatography, NLAB Saga®. The road show starts on April 7 at Purify’22 Chromatography Purification Conclave in Hyderabad, India, where Nanologica’s CEO Andreas Bhagwani will give the inaugural address on Pharmaceutical Megatrends and the Fundamental Impact of Chromatography, and where Nanologica’s SVP Chromatography Katarina Alenäs will give a talk on New Generation Silica for Peptide

Read more »