Latest news

Categories
News archive

Nanologica anlitar Per Möller som vetenskaplig rådgivare inom preparativ kromatografi

Nanologica AB anlitar Per Möller, en framstående forskare med industrierfarenhet, i syfte att ha en kvalificerade vetenskaplig rådgivare för strategiska och taktiska frågor avseende Nanologicas affärsgren preparativ kromatografi. Per Möller har en bakgrund som organisk kemist från Nobelpristagaren Arvid Carlssons laboratorium. Han har mer än 35 års erfarenhet från kromatografiområdet inklusive kromatografimediaverksamhet, läkemedelsutveckling, uppskalning och GMP-produktion av biologiska läkemedel. Per Möller arbetar sedan 2007 som processutvecklare för PolyPeptide Group, som är världsledande inom tillverkningen av

Read more »

Förändring av aktieinnehav

Nanologicas CFO Eva Osterman har avyttrat 7 500 aktier av privata skäl. Efter avyttringen uppgår Eva Ostermans innehav i Nanologica till 49 783 aktier.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, IR Nanologica Tel: + 46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com Om Nanologica AB (publ) Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper

Read more »

Nanologicas riktade emission registrerad – omvandling av BTA till aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad emission av aktier som avslutades den 26 maj 2020. Emissionen tillförde bolaget 57,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och BTA (betald tecknad aktie) omvandlades till aktier tisdagen den 9 juni 2020. Efter omvandling av BTA till aktier uppgår totalt antal aktier i Nanologica

Read more »

Nanologica stärker organisationen inom drug development

Nanologica har anställt ytterligare tre forskare till affärsområdet drug development i syfte att accelerera utvecklingen av såväl partnerprojekt som interna projekt. Intresset för Nanologicas drug delivery-plattformar är stort och för att öka utvecklingskapaciteten inom affärsområdet har bolaget anställt ytterligare tre forskare, Pegah Nabavi, Alden Clemments och David Glad, vilka alla har erfarenhet av att arbeta med mesoporös silika som material. ”Det är glädjande att vi växer och att vi genomfört dessa rekryteringar av medarbetare med

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ) avseende räkenskapsåret 2019

Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll den 28 maj årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats www.nanologica.com. A. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de ansamlade vinstmedlen om 7 632 298 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte. B. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade

Read more »