Latest news

Categories
News archive

Update from the Biotechgate Digital Partnering Conference

On May 18-20, Nanologica took part of the Biotechgate Digital Partnering Conference. The purpose of the conference was to offer companies the possibility to continue business development and interact with partners, clients, licensees/licensors and suppliers. During the conference, several online meetings were held with various pharma companies, and the leads will be followed up during the coming months.

Read more »

Fullständiga förslag till beslut för årsstämma 2020

Styrelsens förslag – Beslut om emissionsbemyndigande, Nanologica AB Styrelsens förslag – Beslut om ändring av bolagsordningen, Nanologica AB Aktieägarens Flerie Invest AB förslag – Beslut om incitamentsprogram för styrelsen, Nanologica AB Styrelsens förslag – Beslut om incitamentsprogram för VD, ledning och övriga anställda, Nanologica AB    

Read more »

Update from the PartneringAgainstCovid19 conference

At the PartneringAgainstCovid19 conference that Nanologica took part of last week, a few global players showed a great interest in Nanologica’s platform solutions. Encouraged by this, Nanologica has decided to take part of the upcoming Biotechgate Digital Partnering Conference on May 18-20. The purpose of the conference is to offer companies the possibility to continue business development and interact with partners, clients, licensees/licensors and suppliers. For Nanologica, these conferences mean good opportunities to expand the

Read more »

Nanologica får order värd 750 TSEK för den amerikanska marknaden

Nanologica har erhållit en första order från distributören AIC avseende analytiska kolonner för den amerikanska marknaden. Ordervärdet uppgår till cirka 750 TSEK. Nanologica ingick i mars ett distributionsavtal med American International Chemical LLC (AIC) för den amerikanska, kanadensiska och europeiska marknaden. Genom avtalet ska AIC marknadsföra och återförsälja Nanologicas produkter för analytisk kromatografi i USA, Kanada och Europa. Ordern som levereras under det andra kvartalet innebär ett första steg in på den amerikanska marknaden för

Read more »

Trademark NLAB Saga™ approved in India and Russia

The trademark NLAB Saga™ has now been approved in India and Russia. NLAB Saga™ is Nanologica’s product for preparative chromatography and has been developed for large scale purification of proteins and peptides, e.g. insulin. Comparison of NLAB Saga™ to competitors in terms of alkaline stability shows that NLAB Saga™ withstands the harsh experimental conditions used in insulin purification and performs consistently well – comparable with the market leader and well ahead of other competitors. NLAB

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 12.00 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2020, och dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 25 maj 2020, under

Read more »