Latest news

Categories
News archive

Nanologica tecknar distributionssavtal för den amerikanska, kanadensiska och europeiska marknaden

Nanologica AB (publ) har ingått ett distributionsavtal med American International Chemical LLC (AIC) för den amerikanska, kanadensiska och europeiska marknaden, för att ytterligare öka Nanologicas täckning av världsmarknaden. Genom avtalet kommer AIC att marknadsföra och återförsälja Nanologicas produkter för analytisk kromatografi i USA, Kanada och Europa. ”Vi har haft en dialog och visst samarbete med AIC under en längre tid gällande kromatografimarknaden i USA och Nordamerika. Med den produktutveckling vi gjort känner både vi och

Read more »

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER. Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid den extra bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av

Read more »

Nanologica to attend Pittcon Mar. 3-5 in Chicago

Nanologica will be attending the Pittcon conference in Chicago, Mar. 3-5, to meet with potential customers in the chromatography field, as the first step in deepening the presence on the American market. Nanologica has so far conducted limited explorations of the American market. With the ongoing development of the Company’s products for chromatography, and the successful evaluation of beta versions of new columns, Nanologica now has the product portfolio necessary to meet the needs and

Read more »