Latest news

Categories
News archive

Förslag till förändring av styrelsen för Nanologica

Tomas Kramar och Anders Rabbe föreslås att vid årsstämman väljas in som nya styrelseledamöter i Nanologicas styrelse. Nuvarande styrelseledamot Hans Lennernäs har avböjt omval. Tomas Kramar är civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska högskola och har 40 års erfarenhet av ledarskap i stora företag, men även i mindre startup-bolag. De senast fem åren har Tomas varit Sverige-vd för Siemens Healthineers och dessförinnan Sverige-vd för Siemens Healthcare Diagnostics. Tomas har även styrelseerfarenhet både som styrelseledamot och

Read more »

Vd-ord första kvartalet 2020

SATSNINGAR FRAMÅT FORTSÄTTER Nanologicas satsningar framåt fortsätter inom båda våra affärsområden. Coronapandemin som sveper över världen slår dock hårt mot både samhälle och ekonomi och påverkar även vår verksamhet. För Nanologicas del såg vi under det första kvartalet en minskad försäljning av kolonner till följd av att Kina var nedstängt under en längre period. Framöver ser vi en risk att detta fortsätter åtminstone ett kvartal. Dessutom ser vi minskad tillgång på råmaterial hos både oss

Read more »

Delårsrapport jan-mar 2020

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 3 904 TSEK (2 271) Rörelsens kostnader uppgick till -9 378 TSEK (-7 254) Resultatet efter skatt uppgick till -6 187 TSEK (-3 169) Resultat per aktie var -0,36 SEK (-0,19) Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 162 TSEK (17 621). Efter perioden har en företrädesemission tillfört bolaget 55,4 MSEK före transaktionskostnader. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Dotterbolag i Australien startades för kliniska studier med NIC-001 Anslag beviljades för forskningsprojekt

Read more »

Nanologica to Participate in Partnering Against COVID-19

Nanologica will participate in the virtual partnering event Partnering Against COVID-19 on May 4 – 6. The aim of the event is to support the fight against COVID-19 and to accelerate global collaboration. Participating parties will consist of organizations working with solutions for COVID-19 testing, treatment and prevention. “In these difficult times, we are excited to take part of such an important event. Our inhalation technology is still in early stages but has the potential

Read more »