Latest news

Categories
News archive

Vd-ord inför företrädesemissionen i mars 2020

Bäste aktieägare, Under 2019 nåddes en rekordnotering för Nanologica då nettoomsättningen mer än fördubblades, tack vare en tydlig och kontinuerlig tillväxt inom båda våra affärsområden. Sommarens affär inom preparativ kromatografi var en betydande milstolpe i bolagets historia och ledde till att vi kunde starta produktion av silika i stor skala. Inom drug development står vi i begrepp att starta en egen klinisk studie inom gastropares och har under året även gjort viktiga framsteg inom inhalationsområdet.

Read more »

Nanologica offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 7 februari 2020 (”Företrädesemissionen”) upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Offentliggörande av prospekt Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 10 mars 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats

Read more »

Nanologica to Attend BIO-Europe Mar. 23-25 in Paris for Partnering Discussions

Nanologica will be attending BIO-Europe in Paris, Mar. 23-25, to meet with potential pharmaceutical partners regarding co-development and licensing of NIC-001, Nanologica’s drug candidate for treating gastroparesis, as well as seeking partnership for further drug delivery applications using NLAB Silica™ and NLAB Spiro™. Nanologica’s drug delivery platforms NLAB Silica™ and NLAB Spiro™ consists of nanoporous particles where APIs can be placed inside the pores. By loading the API into the particles, Nanologica can overcome several

Read more »

Nanologica Signs Distributor Agreement for the American, Canadian and European Market

Nanologica AB has signed a distribution agreement with American International Chemical LLC (AIC) for the American, Canadian and European market to further expand Nanologica’s geographical market coverage. Through the agreement, AIC will market and resell Nanologica’s products for analytical chromatography in the US, Canada and Europe. ” We have had discussions and some collaborations with AIC regarding the chromatography market in the US and North American regions for some time. With Nanologica’s product development, both

Read more »