Latest news

Categories
News archive

Nanologica to attend Pittcon Mar. 3-5 in Chicago

Nanologica will be attending the Pittcon conference in Chicago, Mar. 3-5, to meet with potential customers in the chromatography field, as the first step in deepening the presence on the American market. Nanologica has so far conducted limited explorations of the American market. With the ongoing development of the Company’s products for chromatography, and the successful evaluation of beta versions of new columns, Nanologica now has the product portfolio necessary to meet the needs and

Read more »

Vd-ord fjärde kvartalet 2019

STORA FRAMGÅNGAR UNDER 2019 Under 2019 har vi visat en tydlig och kontinuerlig tillväxt, vilket resulterat i bolagets högsta årsomsättning hittills. Sommarens transformerande affär inom preparativ kromatografi ledde till att vi kunde starta produktion av silika i stor skala. Detta medger hög tillväxt över lång tid och skapar förutsättningar för att bygga en väsentligt större affär än dagens. Nettoomsättningen för helåret 2019 mer än fördubblades till 10 227 TSEK, vilket innebär en ny rekordnotering för

Read more »