Latest news

Categories
News archive

Poströstning årsstämma 2021

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster kommer Nanologicas bolagsstämma 2021 att genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.   Röstning sker på portalen poströsta.se genom att använda nedan länk. Röstningen avslutas den 26 maj. Länk för att poströsta   Kallelse med beslutsunderlag och fullmaktsformulär återfinns här: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOLOGICA AB (PUBL) Fullmaktsformulär   DIGITALT INFORMATIONSMÖTE Mot bakgrund av att

Read more »

Nanologica Publishes Annual Report for 2020

Nanologica hereby announces that the annual report for 2020 has been published. The report is available on the company’s website www.nanologica.com.   For further information, please contact: Johanna Johansson, IR Nanologica Ph: +46 72 211 21 90 or e-mail: johanna.johansson@nanologica.com   About Nanologica AB (publ) Nanologica manufactures, develops, and sells nanoporous silica particles for applications within life science. Nanologica is world-leading in controlling the shape, size, porosity, and surface characteristics of silica particles. Through the two

Read more »

Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara registrerad i

Read more »

CEO Comment First Quarter 2021

IMPORTANT MILESTONES ACHIEVED IN BOTH BUSINESS AREAS Successful upscaling of the production of silica to ton scale advances Nanologica’s position in the preparative chromatography field. At the same time, the company’s platform for inhalation advances through a toxicology program, with eyes set on clinical studies. Sales for the first quarter amounted to TSEK 5,622, where the majority is derived from our partner project with Vicore Pharma. This is our strongest first quarter yet and we

Read more »