Latest news

Categories
News archive

Prof. Adam Feiler to Present at the Annual Surface and Materials Chemistry Symposium

The section for Surface and Materials Chemistry at the Swedish Chemical Society organizes The Annual Surface and Materials Chemistry Symposium, this year held on 21 – 22 October 2020. CTO of Nanologica, Prof. Adam Feiler, will during the symposium give a presentation on Development of porous silica particles for drug delivery. The symposium may be followed on Zoom after registration on https://asmcs.se/. Prof. Adam Feiler will present at 16.20 on Oct 21.

Read more »

Nanologica utökar teknologiplattform

Nanologicas patentansökan med titeln ”Porous particles for use in treatment, prevention and/or postponement of degeneration of neurons and glia” har publicerats. Genom patentet söker Nanologica utöka sin teknologiplattform med användandet av tomma porösa partiklar för behandling av bland annat neurodegenerativa sjukdomar. Patentet avser skydda idén att använda tomma porösa partiklar för att adsorbera ämnen i lösning. En applikation av teknologin är att förebygga och/eller fördröja nedbrytning vid bland annat neurodegenerativa sjukdomar (NDD) och därigenom bromsa

Read more »

Nanologicas patent godkänt i Europa

European Patent Office har beviljat Nanologicas patent med titeln ”A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery”. Patentet skyddar bolagets teknologiplattform NLAB Spiro™ genom att ge ensamrätt på metoden för att tillverka partiklar som laddas med läkemedel för administrering genom bland annat inhalation. ”Det här patentet är en milstolpe för Nanologica och det är glädjande att vi nu har patentskydd i

Read more »

Nanologica’s patent granted in Europe

The European Patent Office has granted Nanologica’s patent titled ”A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery”. The patent protects the Company’s technology platform NLAB Spiro™ by giving exclusivity on the stated method for producing particles loaded with active pharmaceutical ingredients for lung delivery, among others. ” This patent is a milestone for Nanologica, and it is pleasing that we now

Read more »