Latest news

Categories
News archive

Nanologica’s patent granted in Australia

The Australian Patent Office has granted Nanologica’s patent titled ”A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery”. The patent protects the company’s technology platform NLAB Spiro® by giving exclusivity on methods for producing particles loaded with active pharmaceutical ingredients for lung delivery, among other dosage forms. ” This patent was granted in Europe last year and it is pleasing that we

Read more »

Nanologicas patent godkänt i Australien

Den australiensiska patentmyndigheten har beviljat Nanologicas patent med titeln ”A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery”. Patentet skyddar bolagets teknologiplattform NLAB Spiro® genom att ge ensamrätt på metoder för att tillverka partiklar som laddas med läkemedel för administrering genom bland annat inhalation. ”Det här patentet godkändes i Europa förra året och det är nu glädjande att vi utökar det geografiska

Read more »

Nanologicas vd säljer aktier och köper optioner

Vd Andreas Bhagwani har privat och via sitt bolag Vega Bianca AB avyttrat 323 000 aktier i Nanologica AB av privatekonomiska skäl. Samtidigt löser han in 227 566 optioner till aktier. Efter transaktionerna uppgår Andreas Bhagwanis innehav i Nanologica AB till 2 019 764 aktier, motsvarande 7,3 procent av bolagets totala antal aktier, samt 165 000 optioner. ”Försäljningen görs av privatekonomiska skäl. Nanologica är fortsatt min största investering och mitt engagemang och min starka tilltro

Read more »

Nanologica’s CEO sells shares and buys options

CEO Andreas Bhagwani has privately and through his company Vega Bianca AB divested 323,000 shares in Nanologica AB for private economic reasons. At the same time, he exercised 227,566 options to shares. Following the transactions, Andreas Bhagwani’s holdings in Nanologica AB amounts to 2,019,764 shares, equivalent to 7.3 percent of the total number of shares in Nanologica, and 165,000 options. “The sale is made for personal economic reasons. Nanologica remains my largest investment and commitment,

Read more »

Nanologica Recruits VP Drug Development

Nanologica has recruited Ulf Ericsson as VP Drug Development as part of the strategy to enhance focus on the respiratory field and inhalation, within the business area Drug Development. Mr. Ericsson will be responsible for leading the work on developing inhalable pharmaceuticals.     To accelerate the development of the NLAB Spiro® inhalation platform, Ulf Ericsson has been recruited as VP Drug Development. The position includes leading efforts and strategy for the development and commercialization of

Read more »