Nanologica utökar ledningsgruppen för stärkt fokus på kromatografi

Nanologica AB (publ) utökar sin ledningsgrupp med Katarina Alenäs, SVP Chromatography, som ett led i att bolagets satsning på preparativ kromatografi intensifieras.

Katarina Alenäs tillträdde sin position som SVP Chromatography hos Nanologica i början av mars och kom närmast från en roll som Business Team Manager Sweden and Finland, Country General Manager Sweden samt styrelseordförande i Agilent Technologies Sweden AB. Katarina har en gedigen bakgrund och ett starkt nätverk inom kromatografiområdet, ett område hon har jobbat inom större delen av sin karriär.

Katarina utgör ett starkt tillskott till ledningsgruppen och gör att vårt fokus på preparativ kromatografi stärks ytterligare. Katarina leder vårt arbete med att lansera vår preparativa silika och med att säkra order och sluta leveransavtal. Vi befinner oss i en spännande tid och ser fram emot vad vi tror kommer bli en händelserik höst”, kommenterar vd Andreas Bhagwani.

Katarina ansluter till ledningsgruppen med omedelbar verkan.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

 

2022-08-10 Nanologica utökar ledningsgruppen för stärkt fokus på kromatografi

Share this: