Latest news

Categories
News archive

Nanologica to Exhibit on BCEIA

Nanologica will exhibit on BCEIA (Beijing Conference and Exhibition an Instrumental Analysis) held in Beijing Sep 27-29. BCEIA is a world exposition on analytical science and biochemical technology that attracted more than 25,000 registered participants in 2017.

Read more »

Exercise of Rights in Nanologica’s Stock Option Program

In Nanologica’s stock option program 2018/21 exercise of rights in Nanologica’s stock option program has increased the number of shares in the company by 371,346 to 28,165,826 shares. As a result, the share capital increases to SEK 11,548,761. At Nanologica’s Annual General Meeting on May 31, 2018, it was resolved to establish an incentive program of a maximum of 484,883 stock options for the company’s employees. Each option entitles the holder to subscribe for one

Read more »

Redeye Growth Day 2021

Nanologica participates at Redeye Growth Day 2021, a live broadcasted event including over 70 Nordic growth companies in the Tech and Life Science sectors. CEO Andreas Bhagwani will present at 13.00. Follow this link to sign up for the event.

Read more »

Poströstning årsstämma 2021

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster kommer Nanologicas bolagsstämma 2021 att genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.   Röstning sker på portalen poströsta.se genom att använda nedan länk. Röstningen avslutas den 26 maj. Länk för att poströsta   Kallelse med beslutsunderlag och fullmaktsformulär återfinns här: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOLOGICA AB (PUBL) Fullmaktsformulär Styrelsens förslag Beslut om incitamentsprogram för vd,

Read more »