Nomination Committee

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman den 28 maj 2020 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2020 har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande tre ledamöter: Thomas Eldered (Flerie Invest AB) – ordförande Mattias Häggblom (Swedbank Robur

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut på årsstämman den 29 maj 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2020 nu består av följande tre ledamöter:  Thomas Eldered (Flerie Invest AB) – ordförande  Angelique Angervall (Vega Bianca AB)  Mikael Lönn Valberedningen

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på årsstämman den 31 maj 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2019 nu består av följande tre ledamöter:  Thomas Eldered (UBS Europe SE Luxembourg Branch)  Angelique Angervall (Vega Bianca AB)  Mikael Lönn Valberedningen

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd

I enlighet med beslut på årsstämman den 1 juni 2017 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett representant, i enlighet med beslut på årsstämman den 1 juni 2017, så att valberedningen nu består av fyra ledamöter. Nanologicas valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av: Thomas Eldered, utsedd av

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd

I enlighet med beslut på årsstämman den 31 maj 2016 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representanthar, i enlighet med beslut på årsstämman den 31 maj 2016, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består

Read more »