2018

Studiedesign för Nanologicas fas IIa-studie inom gastropares fastställd

Nanologica meddelar idag att studiedesignen för fas IIa-studien av läkemedelskandidaten NIC-001 på gastroparespatienter har fastställts. NIC-001 är en omformulering av metoklopramid, en redan godkänd aktiv substans, där Nanologicas teknologiplattform nyttjas för att tillföra patienten den aktiva substansen via en, för indikationen, ny administrationsväg. Studien är en fas IIa cross-over explorativ studie på gastroparespatienter och syftar till att mäta mängden substans i blodet och jämföra gentemot den formulering som idag finns på marknaden. Prototypformuleringen har varit

Read more »

Nya slutkunder i Kina inom livsmedels- och läkemedelskontroll

Nyhetsbrev Nanologicas SVEA-kolonner finns nu hos ytterligare tre institut för livsmedels- och läkemedelskontroll i Kina. Det är Anhui Institute for Food & Drug Control, Tianjin Institute for Drug Control och Gansu Institute for Drug Control som nu använder Nanologicas analytiska kolonner i sin verksamhet, genom distributören Yunbo Technology (Beijing) Co:s försorg. ”Vi är väldigt glada över den start vårt samarbete med Yunbo i Kina har fått. Dels har nya slutkunder redan rekryterats, dels har överföringen

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 1 869 TSEK (198), varav tredje kvartalet 1 065 TSEK (190) Rörelsens kostnader uppgick till -18 763 TSEK (-20 468), varav tredje kvartalet -6 335 TSEK (-6 153) Resultatet efter skatt uppgick till -16 311 TSEK (-18 309), varav tredje kvartalet -4 881 TSEK (-4 858) Resultat per aktie var -1,64 SEK (-3,97), varav tredje kvartalet -0,29 SEK (-1,05) Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 813 TSEK (5 804)

Read more »