Nanologica rekryterar VP Drug Development

Nanologica har rekryterat Ulf Ericsson som VP Drug Development som en del i strategin att öka fokus på inhalation och respiratoriska sjukdomar inom affärsområdet drug development. Ulf Ericsson kommer att ansvara för att leda arbetet med att utveckla inhalerbara läkemedel.

För att accelerera utvecklingen av inhalationsplattformen NLAB Spiro® har Ulf Ericsson rekryterats som VP Drug Development. I rollen ingår att leda strategin för och arbetet med utveckling och kommersialisering av plattformen.

Vi tror att potentialen för NLAB Spiro®-plattformen är mycket stor, även om vi fortfarande är i ett tidigt skede. Att ha Ulf med i vårt team för att leda utvecklingen och kommersialiseringen av plattformen är ett stort steg mot vårt mål – att erbjuda nya behandlingar för patienter med svåra lungsjukdomar. Hans gedigna erfarenhet kommer verkligen att stärka vår interna kompetens inom området. Vi är mycket glada över att välkomna honom till Nanologica och att han ansluter är ytterligare ett steg i att bygga ett starkt team för att ta företaget till nya höjder“, säger Andreas Bhagwani, vd för Nanologica.

Ulf Ericsson har mer än 20 års global erfarenhet inom det respiratoriska området, varav 17 år på AstraZeneca. Senast innehade han positionen som Global Sr Director Respiratory Inhalation, där han var ansvarig för alla inhalatorer och inhalerade formuleringar inom AstraZenecas kommersialiserade portfölj, samt ledde den kommersiella utvecklingen av framtida inhalatorer, formuleringar och plattformar.

Ulf har även en stor erfarenhet av insiktsdriven varumärkesstrategi, liksom av forecasting, utvärdering och affärsutveckling. Ulf påbörjar sin anställning den 1 september.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena, drug delivery och kromatografi, strävar vi efter att minska klyftorna inom sjukvården världen över, till gagn för mänskligheten. Inom drug development utvecklar vi vår teknologiplattform för att lösa medicinska problem i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med svåra lungsjukdomar. Inom kromatografi vill vi göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att minska kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

 

2021-06-02 Nanologica rekryterar VP Drug Development

 

 

Share this:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print