Nanologica rekryterar Chief Scientific Officer

Nanologica har rekryterat Gary Pitcairn som Chief Scientific Officer som ett led i strategin att öka fokus på inhalation och respiratoriska sjukdomar, samt för att accelerera utvecklingen av bolagets teknologiplattform för inhalation, NLAB Spiro®.

Nanologica utforskar nya möjligheter inom inhalation och respiratoriska sjukdomar och har rekryterat Gary Pitcairn som bolagets förste Chief Scientific Officer. Gary, som under 2021 varit en av Nanologicas vetenskapliga rådgivare inom inhalation, tillträder från och med den 23 augusti rollen som CSO och tar plats i ledningsgruppen. I rollen ingår att leda forskning och utveckling av Nanologicas silikapartiklar för läkemedelsadministrering, samt den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av NLAB Spiro®-plattformen, liksom identifiering av potentiella läkemedelskandidater. Nanologicas nuvarande CTO Adam Feiler kommer under hösten att avsluta sin anställning och övergå till att bli senior rådgivare till bolaget.

Vi ser en stor potential i vår inhalationsplattform NLAB Spiro®, även om vi fortfarande är i ett tidigt skede. Garys omfattande erfarenhet och kunskap inom inhalerade läkemedel och inhalations-teknologier, tillsammans med rekryteringen av Ulf Ericsson som VP Drug Development och Adam Feiler som senior rådgivare, gör att vi nu bygger ett oerhört starkt team för att ta plattformen vidare. Vårt mål är att utveckla nästa generations bärarmolekyl för inhalerbara läkemedel och därigenom kunna erbjuda nya behandlingar till patienter med svåra lungsjukdomar. Rekryteringen av Gary är ett stort steg i rätt riktning mot att uppnå det“, kommenterar Andreas Bhagwani, vd för Nanologica.

Jag är mycket glad över att anta rollen som CSO på Nanologica och få arbeta med det erfarna teamet kring utvecklingen av NLAB Spiro®, vilken har stor potential att påverka inhalerad läkemedels-administrering. Jag har arbetat nära Nanologica under det senaste året och ser den här nya rollen som en stor möjlighet att få bidra till att föra Nanologicas teknik mot kommersialisering, till förmån för patienter”, säger Gary Pitcairn, tillträdande CSO för Nanologica.

Gary Pitcairn är en erkänd global expert inom inhalerad läkemedelsadministrering, med omfattande erfarenhet av inhalationsenheter (DPI, pMDI och nebulisator), liksom produktutveckling från preklinisk till sen fas. Gary Pitcairn är också en erfaren senior ledare med starka meriter från att leda globala tvärvetenskapliga team på till exempel Pfizer, Mylan och senast AstraZeneca.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena drug development och kromatografi strävar bolaget efter öka tillgängligheten till innovativa behandlingar och läkemedel inom hälso- och sjukvården världen över, till gagn för mänskligheten. Inom drug development utvecklas bolagets teknologiplattform för att lösa medicinska problem i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med svåra lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att minska kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Om NLAB Spiro®
NLAB Spiro® är Nanologicas teknologiplattform för inhalation. Plattformen består av biologiskt nedbrytbara nanoporösa silikapartiklar som kan laddas med läkemedelssubstanser inuti partiklarnas porer. Partiklarna är sfäriska, icke-aggregerande och uppträder som ett fritt flödande pulver. De aerodynamiska egenskaperna skräddarsys för att lämpa sig för inhalation och partiklarnas storlek ligger mellan 2 µm och 5 µm, vilket gör att de kan nå den del av lungan där de ska verka – ju mindre partiklar, desto längre ner i lungan kan de nå. Väl i lungan frisätts läkemedelssubstansen och ger behandlingseffekt lokalt. NLAB Spiro® kan öka lösligheten och/eller biotillgängligheten av en läkemedelssubstans, skydda läkemedelssubstanser från nedbrytning, ge en kontrollerad frisättningsprofil och möjliggöra lokal behandling med minskad systemisk påverkan, vilket skapar nya möjligheter vid behandling av lungsjukdomar.

 

2021-08-19 Nanologica rekryterar Chief Scientific Officer

Share this: