Nanologica anlitar Per Möller som vetenskaplig rådgivare inom preparativ kromatografi

Nanologica AB anlitar Per Möller, en framstående forskare med industrierfarenhet, i syfte att ha en kvalificerade vetenskaplig rådgivare för strategiska och taktiska frågor avseende Nanologicas affärsgren preparativ kromatografi.

Per Möller har en bakgrund som organisk kemist från Nobelpristagaren Arvid Carlssons laboratorium. Han har mer än 35 års erfarenhet från kromatografiområdet inklusive kromatografimediaverksamhet, läkemedelsutveckling, uppskalning och GMP-produktion av biologiska läkemedel. Per Möller arbetar sedan 2007 som processutvecklare för PolyPeptide Group, som är världsledande inom tillverkningen av peptider och har dessförinnan arbetat som R&D and Application Manager på Kromasil och som chef för preparativ kromatografi på AstraZeneca.

Per Möllers kunskaper och erfarenheter kommer att nyttjas för att utveckla bolagets strategiska och taktiska vägval och därigenom förbättra bolagets tillväxtmöjligheter inom preparativ kromatografi över tid. Nanologica bedömer att den strategiska dimension Per Möller tillför kommer vara till nytta för bolagets kunder.

”Vi är väldigt glada över att ha knutit Per Möller till oss som vetenskaplig rådgivare. Vi har arbetat nära Per under en längre tid och är säkra på att hans kunskaper, erfarenheter och stora nätverk kommer vara mycket värdefulla i vidareutvecklingen av vår affärsgren preparativ kromatografi”, kommenterar Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Nanologica anlitar Per Möller som vetenskaplig rådgivare inom preparativ kromatografi

Share this:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print