Nanologicas årsredovisning 2022 publicerad

Nanologica AB:s årsredovisning för 2022 finns nu publicerad på bolagets hemsida.

Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning finns tillgänglig på www.nanologica.com i pdf-format. Årsredovisningen på svenska finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Svenska: https://nanologica.com/category/finansiella-rapporter/

Engelsk översättning: https://nanologica.com/category/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen (2005:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars, 2023 kl 08:00.

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica utvecklar, tillverkar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. En egenutvecklad produktionsmetod ger bolaget möjligheter att skapa produkter i världsklass, genom att med precision kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till förmån för patienter runt om i världen. Inom kromatografi är målet att göra diabetesläkemedel och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler patienter genom att tillhandahålla silikabaserade reningsprodukter som kan sänka tillverkningskostnaden för dessa läkemedel. Inom drug development utvecklas en inhalationsplattform för att ge patienter med svåra lungsjukdomar tillgång till nya eller förbättrade behandlingar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och bolagets aktie (NICA) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information, vänligen besök www.nanologica.com.