Finansiella rapporter

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Delårsrapport jan-mar 2022

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 270 TSEK (5 622) Rörelseresultatet uppgick till -15 592 TSEK (-6 768) Resultatet efter skatt uppgick till -15 915 TSEK (-7 845) Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,57 SEK (-0,28) Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 3 969 TSEK (57 069) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET I januari tecknas en lånefacilitet om upp till 50 MSEK med bolagets huvudägare

Read more »

Nanologica publicerar årsredovisningen för 2021

Nanologicas årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har publicerats och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida www.nanologica.com (Investor Relations/Finansiella rapporter) och finns även bifogad pressmeddelandet. En engelsk översättning av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida i mitten av mars.    För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com Om Nanologica AB (publ) Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer

Read more »

Nanologicas bokslutskommuniké 2021

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 676 TSEK (6 071) och för helåret till 12 914 TSEK (16 135) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14 108 TSEK (-3 648) och för helåret till -40 689 TSEK (-19 571) Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -15 222 TSEK (-5 427) och för helåret till -44 829 TSEK (-22 199) Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,54 SEK (-0,20) för kvartalet och

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan-sep 2021

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 119 TSEK (2 089) och för niomånadersperioden till 12 238 TSEK (10 064) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -11 718 TSEK (-5 795) och för niomånadersperioden till -26 581 TSEK (-15 924) Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -12 546 TSEK (-5 899) och för niomånadersperioden till -29 607 TSEK (-16 772) Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,45 SEK (-0,21) för kvartalet och

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2021 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING  Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 4 497 TSEK (4 321) och för halvåret till 10 119 TSEK (7 975) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8 094 TSEK (-4 097) och för halvåret till -14 862 TSEK (-10 129) Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -9 216 TSEK (-4 168) och för halvåret till -17 061 TSEK (-10 873) Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,33 SEK (-0,18) för kvartalet

Read more »