Finansiella rapporter

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Delårsrapport jan-jun 2021 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING  Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 4 497 TSEK (4 321) och för halvåret till 10 119 TSEK (7 975) Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8 094 TSEK (-4 097) och för halvåret till -14 862 TSEK (-10 129) Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -9 216 TSEK (-4 168) och för halvåret till -17 061 TSEK (-10 873) Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,33 SEK (-0,18) för kvartalet

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan-mar 2021

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING ·         Nettoomsättningen ökade med 54 procent till 5 622 TSEK (3 654) Rörelseresultatet uppgick till -6 768 TSEK (-6 032) Resultatet efter skatt uppgick till -7 845 TSEK (-6 705) Resultat per aktie var -0,28 SEK (-0.40) Likvida medel uppgick på balansdagen till 57 069 TSEK (1 273)   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN ·         Testmaterial från uppskalning till volymproduktion av silika godkänns ·         Vetenskapliga rådgivare inom inhalation anlitas ·         Ramavtal med läkemedelsbolaget

Read more »

Bokslutskommuniké Nanologica 2020

PERIODEN I KORTHET   FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen ökade med 75 procent till 16 135 TSEK (9 227), varav fjärde kvartalet 6 071 TSEK (2 731) Rörelseresultatet uppgick till -19 571 TSEK (-20 066), varav fjärde kvartalet -3 648 TSEK (-6 260) Resultatet efter skatt uppgick till -22 199 TSEK (-21 080), varav fjärde kvartalet -5 427 TSEK (-6 855) Resultat per aktie var -0,93 SEK (-1,27), varav fjärde kvartalet -0,20 SEK (-0,41) Likvida medel uppgick på

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2020

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 10 814 (7 246), varav tredje kvartalet 2 339 TSEK (2 010) Rörelsens kostnader uppgick till -31 348 TSEK (-24 696), varav tredje kvartalet –9 882 TSEK (-8 458) Resultatet efter skatt uppgick till -17 907 TSEK (-13 362), varav tredje kvartalet -7 102 TSEK (-5 179) Resultat per aktie var -0,65 SEK (-0,80), varav tredje kvartalet -0,26 SEK (-0,31) Likvida medel uppgick på balansdagen till 82 093

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2020

PERIODEN I KORTHET FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 8 475 (5 237), varav andra kvartalet 4 571 TSEK (2 966) Rörelsens kostnader uppgick till -21 466 TSEK (-16 239), varav andra kvartalet –12 088 TSEK (-8 984) Resultatet efter skatt uppgick till -10 805 TSEK (-8 182), varav andra kvartalet -4 618 TSEK (-5 014) Resultat per aktie var -0,56 SEK (-0,49), varav andra kvartalet -0,21 SEK (-0,30) Likvida medel uppgick på balansdagen till 89 859

Read more »