Shares

Nanologica genomför en företrädesemission om 94 MSEK för att intensifiera bolagets satsningar inom kromatografi

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller Bolaget”) beslutade idag, den 23 augusti 2022, att genomföra en företrädesemission om ca 94 MSEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Read more »

Change in Number of Shares in Nanologica AB

The number of shares in Nanologica AB (publ) has changed during the month of February as a result of options from the stock option program 2018/21 being exercised. A share-based incentive program of a maximum of 483 883 options was decided by the Annual General Meeting May 31, 2018. The program expires July 1st, 2021 and the options may be exercised any time before that to a strike price of SEK 9.3. According to the Financial

Read more »

Förändring av antal aktier i Nanologica AB

Delar av Nanologicas optionsprogram 2018/21 har lösts in av optionsinnehavarna, vilket medför en ökning av antalet aktier i bolaget med 17 630 till 27 794 480 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 7 228,79 SEK till 11 396 509,12 SEK. Vid Nanologicas årsstämma den 31 maj 2018 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram ommaximalt 484 883 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption ger rätten attteckna en aktie i bolaget till en teckningskurs

Read more »

Nanologicas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad emission av aktier som avslutades den 26 maj 2020. Emissionen tillförde bolaget 57,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och BTA (betald tecknad aktie) omvandlades till aktier tisdagen den 9 juni 2020. Efter omvandling av BTA till aktier uppgår totalt antal aktier i Nanologica

Read more »

Nanologica gör riktad emission om ca 57,1 MSEK, Swedbank Robur Medica ny storägare med 9,0 procent

Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 5 539 815 aktier, motsvarande ca 57,1 MSEK till institutionella och kvalificerade privata investerare. I emissionen som blev övertecknad tecknar Swedbank Robur Medica aktier för ca 25,8 MSEK och blir därmed ny större ägare i Nanologica med ca 9,0 procent av aktiekapitalet. ”Emissionen tillför kapital som gör att vi kan accelerera våra tillväxtsatsningar inom flera områden, i syftet att etablera Nanologica som en betydande och lönsam aktör

Read more »

Nanologica avser genomföra en riktad nyemission

Nanologica AB (publ) avser att genomföra en nyemission om högst 5,5 miljoner aktier riktad till institutionella och kvalificerade privata investerare. Emissionslikviden ska användas till att accelerera utvecklingen av tillväxtdrivande projekt inom bolagets båda affärsområden. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE

Read more »