Latest news

Categories
News archive

Nanologica ändrar datum för publicering av delårsrapporter för första och andra kvartalet

Nanologica AB (publ) har ändrat datum för publicering av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 från den 7 maj till den 23 april.   Utöver detta har bolaget ändrat datum för publicering av delårsrapport för andra kvartalet 2021 från den 27 augusti till den 9 juli.   Finansiell kalender 2021 Delårsrapport januari-mars 2021                            23 april, 2021 Årsredovisning 2020         

Read more »