Start av volymproduktion av silika

Volymproduktion av Nanologicas silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions Ltd. i Newcastle, Storbritannien har nu startat.

Ett ramavtal i detta syfte slöts förra året, där förutsättningarna för att starta volymproduktion byggde på att Nanologica tecknade avtal med kund avseende leverans av silika. I och med det fleråriga avtal som i juli tecknades med kinesiska Yunbo Technology för leverans av silika för preparativ kromatografi, har nu produktionen påbörjats.

Sterling Pharma Solutions är en väletablerad tillverkare av aktiva substanser, material och produkter åt kunder i läkemedelsindustrin. Enligt avtalet ska Sterling producera kromatografimaterialet NLAB Saga™ med Nanologicas teknik. Överföring av tekniken har pågått under en tid vilket gör att startsträckan fram till produktion har varit kort. Produktionen har nu inletts och första leverans av testmaterial förväntas under 2020 varefter de första kommersiella produkterna väntas under 2021.

Sterling har 50 års erfarenhet av cGMP-tillverkning för läkemedelsindustrin och ett mycket starkt processkunnande och hög kompetens inom produktion. Det känns tryggt att samarbeta med dem när vi skalar upp produktionen till helt andra volymer än de vi själva tillverkar i Södertälje”, säger Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

"Sterling är mycket glada över att samarbeta med Nanologica på denna spännande och innovativa möjlighet. Sterling har stor erfarenhet av utveckling och uppskalning av komplex syntes i en fullständig cGMP-miljö. Nanologicas expertis och teknologi i kombination med Sterlings tillverkningskompetens ger det som krävs för framgångsrik kommersialisering", säger Kevin Cook, vd Sterling Pharma Solutions.

Nanologica bedömer att potentialen inom preparativ kromatografi är stor. Bolaget har för avsikt att utveckla fler kunder på området, vilket förväntas underlättas av att volymproduktion nu startar och större volymer material kommer att kunna tillställas potentiella kunder för test.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail: andreas.bhagwani@nanologica.com 

Kort om Sterling Pharma Solutions Ltd.

Sterling Pharma Solutions Ltd (SPSL) startade 1969 och tillhandahåller tjänster inom kontraktsutveckling och -tillverkning. På anläggningen i Dudley utanför Newcastle producerar bolaget läkemedelssubstanser (active pharmaceutical ingredients, API) för kliniska prövningar och kommersiella kvantiteter från gram till ton per år. Anläggningen upptar 169 000 kvm och är godkänd av MHRA (Medical Health Regulatory Authority), PDMA och FDA.

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar av patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.