Redeye – Nanologica: Attraktiv affärsmodell

Nanologica är ett svenskt Life Science bolag som utvecklar innovativa produkter baserat på nanoporös kiseldioxid med fokus på drug delivery och kromatografi. Bolagets drug delivery produkt NLAB Silica ingår i utvärderingsstudier, varav några med världens största läkemedelsbolag. Kromatografiprodukten NLAB Saga står under 2016 för bred kommersiell utrullning och väntas ta bolaget till svarta siffror inom två till tre år. Tillväxt och lönsamhet står på agendan. Målet är att nå kassaflödespositivt resultat redan år 2017, vilket innebär att den sista emissionen är genomförd. Vi gör bedömningen att kromatografi har stor tillväxtpotential samtidigt som drug delivery erbjuder en potentiellt stor uppsida om produkter inkluderas i klinisk utveckling. Nanologica affärsmodell siktar på att kombinera det bästa av två världar – finansiell stabilitet och stor potential. I vårt basscenario har vi lagt stor vikt vid kromatografiverksamhetens möjlighet att ta bolaget till svarta siffror. Lyckas bolaget förverkliga ett eller fler drug delivery projekt närmar vi oss vårt optimistiska scenario. Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/MAV2Yw

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.