Presentation av Nanologicas bokslutskommuniké för 2017

Nanologicas VD Andreas Bhagwani presenterar bokslutskommunikén för 2017

I och med publiceringen idag av bokslutskommunikén för 2017 presenterade Nanologicas VD, Andreas Bhagwani, kommunikén i bifogad webcast.

Presentationen går att se på nedanstående länk

https://nanologica.com/en/investor-relations/presentations/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com 

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För mer information, besök www.nanologica.com.