Nytt datum för kvartalsrapport

Nanologica tidigarelägger kvartalsrapporteringen till den 23 november

Nanologica uppdaterar rapporteringskalendern och tidigarelägger kvartalsrapporteringen för kvartal 3 med en dag, från den 24 november till den 23 november. Övriga rapporteringsdagar ligger kvar enligt tidigare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För mer information, besök www.nanologica.com