Nanologicas produkt inom preparativ kromatografi når krav på kvalitet

Efter att med lyckat resultat ha implementerat finjusteringar i produktionen uppnår nu Nanologicas produkt de egna kraven på kvalitet i alla utvärderade parametrar.

Bolaget fortsätter därmed med att formellt godkänna produkter för att successivt kunna leverera till kunder.
 
Efter att vi gjort ytterligare finjusteringar i ett av produktionsstegen har vi nu en produkt som vi är nöjda med och som vi med stolthet kan leverera till kunder. Äntligen! Det gör att vi nu kan komma igång med de första leveranserna. Vi har fortfarande mycket kvar att optimera i processen för att stegvis kunna förbättra produktionstakten och produktionsekonomin, men detta är en stor milstolpe som nu passerats”, kommenterar Nanologicas vd Andreas Bhagwani.