Nanologica tar order på silika för preparativ kromatografi från amerikansk kund

Nanologica AB (publ) har tagit en order på bolagets silika för preparativ kromatografi till ett värde om cirka 230 TSEK. Ordern kommer från en kund på den nordamerikanska marknaden.

Under 2022 har Nanologica färdigställt uppskalningen till storskalig produktion av bolagets kommersiella silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga®. Denna order är en direkt konsekvens av att bolaget nu kan leverera de volymer silika som krävs för att kunder ska kunna gå vidare i utvärderingsstegen av materialet. Silikan utvärderas i flera steg i olika skala innan den kan inkluderas i kundens produktion.

Med storskalig produktion på plats arbetar Nanologica intensivt med att gå vidare i materialutvärdering med flera kunder, för att i nästa steg kunna teckna leveransavtal för större volymer.

Vår första order från den amerikanska marknaden ger oss ytterligare bevis på det vi har sett under lanseringen av vår produkt NLAB Saga® – intresset för och behovet av våra produkter är stort. Införsäljningsprocessen inom preparativ kromatografi är lång, där materialet ska utvärderas i ett antal steg från liten skala till full produktionsskala. Att vi nu har tillgång till produkt i stor skala gör att vi kan gå vidare med kunder i denna utvärdering, med målet att teckna större leveransavtal. Det kommer troligen ta ytterligare lite tid innan vi är igenom utvärdering i full skala med de första kunderna, men framtiden ser mycket ljus ut och jag tror att vår affär inom preparativ kromatografi inom några år kommer att kunna generera betydande lönsamhet för bolaget ”, kommenterar vd Andreas Bhagwani.

Ordern består av flera produkttyper och leverans beräknas ske under fjärde kvartalet i år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development utvecklar Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.