Nanologica startar säljbolag i Indien med lokal partner

Nanologica har beslutat att bilda ett joint venture med MR Sanghavi & Co för försäljning av kromatografiprodukter på den indiska marknaden. Nanologica kommer att äga 60 procent av bolaget som får namnet Nanghavi.

”Detta är helt i linje med vår ambition att ta en väsentligt större roll på kromatografimarknaden. Vi har fått en flygande start i Indien genom samarbetet med Sanghavibröderna. Nu fördjupar vi det samarbetet för att ta tillvara en unik marknadsmöjlighet”, säger Nanologicas VD Andreas Bhagwani.

Den indiska läkemedelsindustrin rankar som den tredje största i världen sett till volym och den 14e i värde, enligt affärspublikationen Business Standard. Såväl internationella som lokala bolag verkar på marknaden och produkterna exporteras till över 200 länder.

MR Sanghavi & Co bedriver flera affärsverksamheter i Indien, bland annat försäljning av medicin-teknisk utrustning och kromatografimedia till läkemedelsföretag och laboratorier över hela Indien. MR Sanghavi & Co har tidigare lanserat andra produkter inom kromatografi: flashsystem och media för preparativ kromatografi. I februari lade Sanghavi en order på kromatografiprodukter värd 16,5 Mkr hos Nanologica.

Förutom Nanologicas media och kolonner för analytisk kromatografi kommer Nanghavi även att sälja förbrukningsmaterial för flashanalys. Flashanalys är en annan typ av kromatografimetod än HPLC som Nanologicas produkter är avsedda för. Flertalet kunder använder båda typerna av system i sin verksamhet.

”Vårt mål är att Nanghavi ska vara en bred leverantör av produkter för kromatografi på den indiska marknaden. Med ett attraktivt produktutbud och säljare med upparbetade kontakter på den lokala marknaden räknar vi med att snabbt etablera en tydlig närvaro på den lokala marknaden”, säger Andreas Bhagwani.

Verksamheten kommer att ledas av Rajiv Sanghavi och avses ha 7-8 anställda. Flera erfarna medarbetare har under våren rekryterats till Sanghavis verksamhet och kommer att flyttas över till det nya gemensamma bolaget.

” I Indien är det helt avgörande att ha en lokal partner som kan både produkterna och marknaden. Det får vi med MR Sanghavi & Co. Att de dessutom har stor kromatografikunskap sedan tidigare med dokumenterad framgång är en bonus”, säger Andreas Bhagwani.

Beslutet att starta ett säljbolag i Indien är ett led i Nanologicas satsning på kromatografi. Denna satsning inleddes med att verksamheten breddades från att producera och sälja kromatografimedia till att även omfatta kolonner, vilket mångdubblar Nanologicas marknad och ger förutsättningar för en starkare lönsamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 20 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.