Nanologica stärker organisationen inom drug development

Nanologica har anställt ytterligare tre forskare till affärsområdet drug development i syfte att accelerera utvecklingen av såväl partnerprojekt som interna projekt.

Intresset för Nanologicas drug delivery-plattformar är stort och för att öka utvecklingskapaciteten inom affärsområdet har bolaget anställt ytterligare tre forskare, Pegah Nabavi, Alden Clemments och David Glad, vilka alla har erfarenhet av att arbeta med mesoporös silika som material.  

Det är glädjande att vi växer och att vi genomfört dessa rekryteringar av medarbetare med relevant erfarenhet och kompetens. Trycket inom affärsområdet är stort och genom att stärka organisationen kan vi accelerera utvecklingen av såväl interna som externa projekt”, kommenterar Kia Bengtsson, Director Drug Development.

Pegah Nabavi har en masterexamen i bioteknik från Lunds universitet och en PhD i biofysikalisk kemi från Chalmers tekniska högskola. Därefter har Pegah forskat inom mesoporös silika och mobilisering av enzymer.

Alden Clemments slutförde 2016 sin PhD vid University of Vermont, där han undersökte hur kemiska och fysikaliska egenskaper hos mesoporös silika påverkar proteinadsorption. Därefter tjänstgjorde han som postdok vid KTH, i samarbete med Wallenberg Wood Science center.

David Glad har under 2020 genomfört examensarbetet för sin masterexamen hos Nanologica. David är civilingenjör inom materialdesign och har en masterexamen inom makromolekulära material.

Samtliga har påbörjat sina anställningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: + 46 72 211 21 90
eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.